Jak mądrze rozmawiać z dziećmi o pornografii?

Większość rodziców jest świadoma, że Internet nie jest dla najmłodszych miejscem w pełni bezpiecznym. Spośród wielu zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w sieci, jak kontakt z przemocą i agresją, najmniej oczywistym dla rodziców jest pornografia. Badania EU Kids Online[1] pokazują, że aż 81 proc. rodziców dzieci w wieku 9-16 lat sądzi, że ich pociechy nie zetknęły się z pornografią w Internecie.

W większości domów pornografia jest tematem tabu. Tymczasem badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że spora część dzieci i młodzieży ma z pornografią regularny kontakt – prawie jedna piąta nastolatków (18%) styka się z nią co najmniej raz w tygodniu. Budzi to w rodzicach poczucie bezradności i niepokój, bo nie wiedzą, jak o niej mówić i jakich słów używać w rozmowie z dzieckiem.

 − Zawsze doradzam rodzicom, by tłumaczyli dziecku, że wchodząc w świat Internetu, może spotkać się z różnymi zagrożeniami w tym i z pornografią. Warto też przygotować dziecko na to, jak ma sobie z nim poradzić − mówi Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Pornografia jest problemem społecznym, o którym trzeba rozmawiać. Tymi zaś, którzy najlepiej mogą taką rozmowę przeprowadzić, są właśnie rodzice. Rozmowa to zawsze najlepszy sposób załatwiania najtrudniejszych spraw i jeden z najważniejszych czynników chroniących dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Mądry dialog pomaga budować zaufanie i stabilną więź.

Jak więc mądrze rozmawiać z dzieckiem o szkodliwości pornografii?

Najważniejsze to uświadomić sobie, że być może kiedyś, będziemy musieli taką rozmowę odbyć, a wtedy dobrze być na nią odpowiednio przygotowanym. Psycholog Izabela Karska, ekspert ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa zaleca trzymać się poniższych wskazówek:

  • Po pierwsze zastanów się, czego dziecko szuka w Internecie i dlaczego jest tego ciekawe? Trzeba pamiętać, że mniej więcej po 10. roku życia w dziecku zaczyna budzić się ciekawość seksualna;
  • Pomyśl, co chcesz dziecku przekazać. Aby kompetentnie rozmawiać z dzieckiem o pornografii, trzeba zdobyć należytą wiedzę. Wiele cennych informacji, na temat zagrożeń związanych z pornografią znajdziesz na portalu oPornografii.pl;
  • Bądź szczery i otwarty wobec dziecka. Wytłumacz, że pornografia kreuje nieadekwatny do rzeczywistości model zachowań seksualnych i relacji między partnerami, jest pełna wulgarności i przemocy;
  • Nie krzycz, nie osądzaj i nie krytykuj. Okaż dziecku wsparcie i szacunek dla jego uczuć i emocji;
  • Nie zabraniaj i nie strasz. Zakazy i kary budzą bunt, zwłaszcza wśród nastolatków;
  • Mów do dziecka językiem dostosowanym do jego wieku. Staraj się nie używać skomplikowanych nazw. Mów konkretnie i pamiętaj, że gdy dziecko zadaje pytanie, oczekuje zwięzłej i jasnej odpowiedzi;
  • Twórz pozytywną wizję seksualności, jako ważnej sfery życia człowieka. Nie powielaj mitów dotyczących pornografii np. pornografia, jest niegroźna dla zdrowia, gdy tymczasem badania[2] dowodzą, że oglądanie pornografii może prowadzić do uzależnienia i zaburzać pracę mózgu w sposób podobny do tych, które występują w przypadku innych uzależnień.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa realizuje kampanię społeczną, w ramach której powstał portal oPornografii.pl będący źródłem rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią. Publikacje, wywiady, porady ekspertów i materiały edukacyjne pokazują problem pornografii w różnych kontekstach: konsekwencji jej konsumpcji, możliwości ochrony najmłodszych, przepisów prawa. W ramach kampanii powstał spot i dedykowany profil facebookowy oPornografii.pl.

[1] Pełne badanie znajdziesz tutaj: https://www.bezpornografii.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-STS-z-badań-naukowych.pdf

[2] Z badaniem EU Kids Online można się zapoznać tutaj: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/eu-kids-online-i

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie www.opornografii.pl, a także www.twojasprawa.org.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fifteen + 11 =