CAŁA POLSKA – Bezpłatna diagnoza dysfunkcji i problemów szkolnych

Diagnoza lateralizacji słuchowej, testy uwagi  oraz selektywności słuchowej są kluczowym elementem badań nad dziećmi, u których obserwujemy takie problemy, jak:

– podwyższone napięcie i stany lękowe
– problemy z koncentracją i uwagą
– trudności szkolne i fobie szkolne
– dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
– dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
– kłopoty z orientacją przestrzenną
– złe samopoczucie
– niska samoocena
– wady wymowy
– zakłócenia językowe
– zaburzenia afektywne
– zakłócenia psychomotoryczne
– trudności z nauką języków
– trudności w relacjach dziecko-rodzic
– problemy w rodzinach adopcyjnych
– zaburzenia emocjonalne

Postawienie właściwej diagnozy pozwala wskazać właściwe procedury postępowania z dzieckiem oraz określić jego potrzeby. Diagnoza jest także niezwykle cennym narzędziem dla pedagogów, psychologów oraz terapeutów pracujących z dziećmi dotkniętymi tymi zaburzeniami.

Nasze placówki diagnostyczno-terapeutyczne spełniają najwyższe standardy europejskie. Nasi specjaliści pracują na dedykowanym sprzęcie najwyższej klasy, dostępnym tylko w nielicznych pracowniach i klinikach. Wszystkie nasze placówki i terapeuci mają licencję i certyfikację Centrum Tomatisa w Luksemburgu i pracują wg. metodologii i procedur tego właśnie ośrodka.

Kolejna tura bezpłatnych diagnoz rusza już w październiku. W celu umówienia się na wizytę prosimy o skorzystanie z możliwości kontaktu podanych na końcu tej wiadomości.  Ilość miejsc w ramach programu jest ograniczona.

Wczesna Interwencja Terapeutyczna
Warszawa – Kraków – Gdańsk
www.tomatis.warszawa.pl

tel. 604 28 81 11