CAŁA POLSKA – E-learningowe kursy dla rodziców


– „Wychowanie chłopców”. Kurs realizowany jest na platformie e-learningowej Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania im. Stefanii Światłowskiej i potrwa od 10 maja do 21 czerwca 2013. Jego koszt wynosi 150 zł brutto.

Współczesna kultura nie służy dzieciom, ale szczególnie toksyczna jest dla chłopców, dlatego ich wychowaniu poświęcono oddzielny kurs, którego program zainspirowany został książką Stevena Biddulpha Wychowywanie chłopców. Chłopcy rozwijają się inaczej niż dziewczęta i później osiągają dojrzałość szkolną. Z uwagi na budowę mózgu powinni mieć więcej niż dziewczynki kontaktu ze słowem mówionym i czytanym. Współczesna szkoła jest jednak nieprzygotowana do ich potrzeb i niszczy ich potencjał. Choć chłopcy potrzebują ze strony rodziców i nauczycieli szczególnej troski, uwagi i stymulacji, zwykle traktowani są znacznie surowiej niż dziewczynki, zgodnie z panującym powszechnie przekonaniem, że „faceta trzeba wychowywać twardo”. Pragnieniem Fundacji ABCXXI jest, by kurs skłonił rodziców i nauczycieli do zrewidowania swojego stosunku do chłopców – mówi Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Żeby chłopcy mogli osiągnąć dojrzałość, muszą otrzymać mądre wsparcie ze strony osób, które dobrze rozumieją ich potrzeby.

Uczestnicy kursu będą pracować w grupach, pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych Moderatorów. Materiał dydaktyczny podzielony został na moduły tematyczne, których przerobienie zajmuje od jednego do dwóch tygodni i wymaga pracy w wymiarze ok. 4 godzin tygodniowo. Uczestnicy otrzymają wykaz lektur i materiały kursowe.

Do udziału w kursie zapraszamy rodziców, a także nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, które rozumieją specjalne potrzeby wychowawcze chłopców.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.

http://www.iumw.pl/kurs-wychowanie-chlopcow.html

– „Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci”. Kurs realizowany jest na platformie e-learningowej Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania im. Stefanii Światłowskiej i potrwa od 10 maja do 14 czerwca 2013. Jego koszt wynosi 125 zł brutto.

Żeby dzieci dobrze się rozwijały i zachowywały zgodnie z oczekiwaniami dorosłych, muszą czuć się bezwarunkowo kochane przez swoich rodziców. Jeśli tak nie jest, nie mogą rozwijać swojego potencjału, zachowują się prowokacyjnie, stosują czynną i bierną agresję, buntują się lub są wycofane. Rodzice deklarują, że kochają swoje dzieci, ale dzieci nie czują się kochane przez swoich rodziców. Kurs uświadamia dorosłym sytuację i potrzeby dziecka we współczesnym świecie oraz powinności rodziców i w praktyczny sposób uczy, jak „napełnić zbiornik emocjonalny dziecka”, jak sprawić, by dziecko czuło się bezpieczne, kochane, i umiało wykorzystać w pełni swoje możliwości.

Uczestnicy kursu będą pracować w grupach, pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych Moderatorów. Materiał dydaktyczny podzielony został na moduły tematyczne, których przerobienie zajmuje od jednego do dwóch tygodni i wymaga pracy w wymiarze ok. 4 godzin tygodniowo. Uczestnicy otrzymają wykaz lektur i materiały kursowe.

Do udziału w kursie zapraszamy przede wszystkim rodziców, a także wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, które chcą dowiedzieć się więcej o prawidłowym zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.

http://www.iumw.pl/kurs-zaspokajanie-potrzeb.html