CIECIORKA – Szkolenie – „Dzieci wykorzystywane seksualnie – diagnoza- objawy – leczenie”

Rodzaj szkolenia: wykładowo – warsztatowy

Tematyka szkolenia:

1.    Krzywdzenie dzieci – definicje i formy przemocy

2.    Sprawcy przemocy seksualnej – charakterystyka, podział i sposób działania

3.    Wykorzystywanie seksualne dzieci – od teorii do praktyki

4.    Typy zachowań uznanych za wykorzystywanie seksualne, najczęstsze sposoby wykorzystywania seksualnego

5.    Diagnoza  dziecka wykorzystywanego seksualnie – metody i techniki

6.    Procedury postępowania, regulacje prawne, interwencja

7.    Terapia osób po wykorzystywaniu seksualnym

8.    Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz nauka stawiania granic u małych dzieci.

Adresaci szkolenia:

Psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele szkół i przedszkoli.

Osoba prowadząca: Edyta Cholewińska- Biegły sądowy w zakresie wykorzystywania seksualnego dzieci

Termin: 12.05.2012r.
Godz. 9:00 – 18:00
Miejsce szkolenia: Świetlica w Cieciorce (83-260 Kaliska)
Kontakt: 504 488 874
Koszt: 350 zł. Cena szkolenia obejmuje: kawę, herbatę, napoje, słodkie przekąski, obiad (do wyboru przez każdego uczestnika), materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT ukończenia szkolenia. Liczba uczestników ograniczona ( max 20os.)