Festiwal COOLtura Porozumienia – konkurs

Festiwal COOLtura Porozumienia oraz poprzedzający go Konkurs to prekursorskie przedsięwzięcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki łączące działania edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, którego główne cele to promowanie:

  • idei empatycznej komunikacji
  • porozumiewania się bez barier
  • rozumienia konfliktu jako procesu wychowawczego i rozwojowego
  • alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

W konkursie na pracę promującą kulturę porozumienia bez przemocy pod hasłem „Szacunek – Szacun – Respekt” można zgłaszać w trzech kategoriach:

  •  E-TECHNOLOGIA (prezentacja, dziennik komórkowy, film, animacja, itp.)
  • ART. (obraz, zdjęcie, plakat, grafika, komiks, wiersz, proza, dramat, itp.) 
  • SZTUKI PERFORMATYWNE (spektakl teatralny, performance, koncert, formy kabaretowe, musical, itp.   

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci (także w wieku przedszkolnym), młodzież, studenci, uczniowie placówek wychowawczych wraz z nauczycielami i wychowawcami, osoby i grupy działające w świetlicach środowiskowych, domach pomocy, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach z terenu Małopolski. W jury konkursu zasiądą przedstawiciele świata sztuki, mediatorzy i pedagodzy.

Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac, które zostaną zaprezentowane podczas Gali Festiwalu COOLtura Porozumienia w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w dniach 22 – 24 listopada 2013 r. przewidziane są nagrody pieniężne.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń i prac upływa 31 października 2013 r.

Festiwal COOLtura Porozumienia jest częścią edukacyjnego programu Ogród Żyrafy, w ramach którego do tej pory odbył cykl warsztatów dla wychowawców pt. Mosty zamiast murów oraz dla młodzieży pt. Akademia Porozumienia.Warsztaty dotyczyły podstaw komunikacji interpersonalnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, komunikacji w relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic, relacji z tzw. „trudnym uczniem” i uczniem w okresie adolescencji, blokad komunikacyjnych, zasad dobrej komunikacji, kultury konfliktu.


Zajęcia były prowadzone przez pedagogów,  mediatorów, animatorów kultury oraz artystów z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz wiedzy o innowacyjnych zasadach nauczania polisensorycznego. W programie warsztatów znalazły się m.in. trening twórczości i kreatywności, psychodrama, ćwiczenia psychologiczne i socjoterapeutyczne, aktywna praca w grupach, arteterapia.
 
Opis Festiwalu znajdą Państwo na www.mos.art.pl
 
Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU FESTIWALOWEGO.