GDAŃSK – Szkolenie – Nadwrażliwa jama ustna u dzieci

PROGRAM:

– Objawy nadwrażliwości dotykowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery oralnej

– Konsekwencje nadwrażliwości na dotyk w sferze orofacjalnej

– Przyczyny nadwrażliwości na dotyk

– Metody pracy, terapia

– Prezentacja pomocy dydaktycznych

– Modyfikacja środowiska

– Najczęściej popełniane błędy

– W jaki sposób rozpoznać nadwrażliwość dotykową?

– Studium przypadku- część warsztatowa

– Omówienie pacjentów, propozycje terapii

– Podsumowanie/Dyskusja

Spotkanie ma charakter wykładowo – warsztatowy.

Termin: 10.02.2013 (niedziela)
Godz. 10.00
Miejsce: Centrum Terapii Logop, Rysia 2, Gdańsk
Kontakt: www.centrum-logop.pl tel.504-634-813
Koszt: logopedzi, terapeuci-100 zł, rodzice-50 zł (obowiązują wcześniejsze zapisy!)