GDAŃSK – Szkolenie – Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci – kwiecień

PROGRAM:

– Objawy nadwrażliwości dotykowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery oralnej

– Konsekwencje nadwrażliwości na dotyk w sferze orofacjalnej

– Przyczyny nadwrażliwości na dotyk

– Metody pracy, terapia

– Prezentacja pomocy dydaktycznych

– Modyfikacja środowiska

– Najczęściej popełniane błędy

– W jaki sposób rozpoznać nadwrażliwość dotykową?

– Studium przypadku – część warsztatowa

– Omówienie pacjentów, propozycje terapii

– Podsumowanie/Dyskusja

Spotkanie ma charakter wykładowo – warsztatowy.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (na dole strony, pod znaczniekiem „lubię to”) na adres oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 10 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za dane szkolenie.

Termin: 14.04
Miejsce: Centrum Terapii Logop, Ul. Rysia 2, Gdańsk
Kontakt: 504-634-813 www.centrum-logop.pl
Koszt: 100zł. Nr konta: 08 1140 2004 0000 3702 4789 3270