GDAŃSK – Wakacje z Metodą Dobrego Startu ‚W krainie liter”

Z informacji organizatora:

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Każde z zajęć charakteryzuje się pewnym stałym układem obejmującym ćwiczenia indukcyjne, dużej motoryki, ćwiczenia schematu ciała, małej motoryki, orientacji w czasie i przestrzeni, ćwiczenia pedagogiczne i „masaż”, rozumiany jako stymulacja dotykowa. Stałość programu zajęć ma za zadanie wytworzenie umiejętności antycypacji, planowania i organizacji czynności według wytworzonego rytmu.

Metodę jest polecana wszystkim dzieciom, a w szczególności osobom:

– z grupy ryzyka dysleksji,

– z dysleksją,

– leworęcznym,

– przygotowującym się do nauki czytania i pisania,

– z opóźnionym rozwojem mowy,

– zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5-cio,6-cio letnich.

Planujemy utworzyć dwie grupy:

• Grupa intensywna –spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu

• Gruba weekendowa- zajęcia odbywają się w soboty

Termin: Zaczynamy od lipca, zapraszamy!
Miejsce: Centrum logop ul. Rysia 2 (boczna od Kartuskiej), Gdańsk
Kontakt: 504-634-813 www.centrum-logop.pl
Koszt: 40zł./60minut