KIELCE – Warsztaty – Rodzic i Dziecko Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne.

Warsztaty prowadzić będzie: Justyna Urbańska – psycholog i choreograf

Termin: 03.03.13 r.
Godz. 10:30 – 11:30 Zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lata  (wraz z rodzicem)
11:30 – 12:30 Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lata  (wraz z rodzicem)
Miejsce: Szkoła Tańca Kieleckiego Teatru Tańca, Plac Konstytucji 3 Maja 3, Kielce
Kontakt: 791 238 954, (41) 344 61 71, www.ktt.pl/szkola
Koszt: Opłata za zajęcia warsztatowe 1 lekcja/60 min /dziecko + rodzic/  wynosi 20 zł.