Kolejna edycja Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 5000 zł mogą otrzymać działacze społeczni, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty i opieki socjalnej za swoją pracę na rzecz dzieci krzywdzonych. Zwycięzców Nagrody poznamy 29 maja 2014 r., podczas uroczystości w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. IV edycja Nagrody objęta jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. 


– Szukamy osób, które – podobnie jak Alina Margolis-Edelman – angażują się w pomoc krzywdzonym dzieciom. Pracują z nimi, wspierają je w przezwyciężeniu traumy i powrocie do normalnej codzienności. Walczą o to, by mogły cieszyć się życiem i bezpiecznie dorastać – mówi Agnieszka Holland, Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, reżyserka. – Często ta ciężka praca dzieje się bez rozgłosu, wbrew przeciwnościom losu i systemu. Nagrodą chcemy wyróżnić tych niezwykłych ludzi codziennej pomocy – dodaje Holland.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody znajdują się terapeuta Ryszard Izdebski, psychiatra dziecięca Jolanta Paruszkiewicz, działaczka społeczna Joanna Radziwiłł oraz pedagog Łukasz Ługowski.

– Nasi dotychczasowi laureaci są przykładem, jak dobra pomoc może wpływać na jakość życia pojedynczych osób. Pokazują też wzorce społeczne – jak można skutecznie przeciwdziałać przemocy. Ci ludzie są nie tylko zaangażowani w swoją pracę, ale także zarażają swoim zapałem innych, podobnie, jak robiła to Alina Margolis-Edelman – mówi Zofia Winawer, Członkini Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, działaczka społeczna.

Celem Nagrody jest promocja osiągnięć i sylwetek osób, które pomagają dzieciom, a przez to – także motywowanie i inspirowanie profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy i wykorzystywania.  

Kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman można zgłaszać do 10 kwietnia 2014 r. Z nich 10-osobowa Kapituła, składająca się z autorytetów życia społecznego, kulturalnego, naukowego oraz rodziny i przyjaciół Aliny Margolis-Edelman, wyłoni Zwycięzcę.
 
IV edycja Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman objęta jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
 
Zgłoszenia do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i państwowe. Informacje i wniosek zgłoszeniowy dostępne na stronie www.fdn.pl/nagroda_ame
 
Terminarz Nagrody:
 
– do 10 kwietnia 2014 r. – zgłoszenia kandydatów do Nagrody (instrukcja na www.fdn.pl/nagroda_ame)
– 16 kwietnia 2014 r. – spotkanie Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman
– 29 maja 2014 r. – ogłoszenie Zwycięzców podczas uroczystości w Muzeum Historii Żydów Polskich
 
Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman:
 
Aleksander Edelman
Anna Edelman
Bożena Grzywaczewska
Agnieszka Holland – Przewodnicząca Kapituły
Urszula Hibner
Tamara Kołakowska
Liliana Sonik
Barbara Toruńczyk
Zofia Winawer
Edyta Wróblewska
Laureaci Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman:
                        
 
Alina Margolis-Edelman (1922-2008) – Patronka Nagrody – wybitna lekarz i społecznik, która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom. Współtwórczyni organizacji Lekarze Świata. Prezes Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Po 1989 r. otworzyła w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym, a w 1991 r. założyła Fundację Dzieci Niczyje pomagającą dzieciom krzywdzonym; organizowała również system leczenia dzieci niedosłyszących. Do śmierci we władzach Fundacji Dzieci Niczyje. Była najlepszym przyjacielem i orędownikiem ludzi, a przede wszystkim dzieci chorych, krzywdzonych, opuszczonych. Odznaczona „Orderem Uśmiechu”. 
 
Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman – ustanowiona w 2011 r. przez Fundacje Dzieci Niczyje oraz Fundację Zeszytów Literackich dla osób wybitnie zasłużonych w pomocy dzieciom krzywdzonym.