KRAKÓW – Inauguracja Działalności Fundacji Będziemy Rodzicami.


Spotkanie będzie ukłonem nie tylko w stronę rodziców, ale także potencjalnych partnerów, otwartych na współpracę i wsparcie działalności fundacji, która wprowadza nową jakość wspierania rodzicielstwa. W trakcie spotkania będzie można wysłuchać prelekcji specjalistów z zakresu coachingu rodzicielskiego, psychologii, położnictwa, laktacji, rehabilitacji wczesnodziecięcej, technik masażu dzieci oraz noszenia w chustach. Spotkanie rozpoczną warsztaty, m.in. o tym, jak być współczesnym, kreatywnym rodzicem, jak prawidłowo stymulować rozwój motoryczny dziecka w wieku 0-1 roku oraz jak karmić i odżywiać małe dziecko. Podczas spotkania odbędzie się także wyjątkowy warsztat dla rodziców z dziećmi, wspomagający psychologiczny rozwój dziecka 2 lata i więcej. Interesujące będą także warsztaty dla rodziców i dzieci, stymulujące rozwój psychologiczny. Po części merytorycznej organizator przewiduje atrakcyjną część artystyczną oraz elegancki catering.
 
Wstęp wolny.
 
Więcej informacji na http://bedziemyrodzicami.pl/