KRAKÓW – Projekt Alex – Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Planowanych jest sześć spotkań – po dwa spotkania z każdym specjalistą.

Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek od 2 października do 6 listopada 2014 r. w godz. 17.30-19.00.

Projekt Alec


Inicjatywa powstała w ramach projektu Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska / Realizacja inicjatyw lokalnych. Autorem pomysłu jest Urszula Paradowska. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.