KRAKÓW – Trening Skutecznego Rodzica – luty 2012

Z informacji organizatora:

Uczestnictwo w kursie Trening Skutecznego Rodzica (TSR) dla rodziców czy przyszłych rodziców to możliwość zdobycia nowych umiejętności interpersonalnych i bardzo dobra okazja do pięknego osobistego doświadczenia.

Trener TSR nie jest ekspertem, który mówi rodzicom jak mają wychowywać swoje dzieci lecz przekazuje wiedzę o sprawdzonych narzędziach służących do nawiązywania pozytywnej komunikacji,  rozwiązywania problemów i konfliktów tak by nikt nie przegrał. Są to te same umiejętności jakie trzeba mieć, aby nawiązać dobre relacje m.in. ze współmałżonkiem, przyjacielem czy pracownikiem.

Co zyskują rodzice po kursie Trening Skutecznego Rodzica (TSR):

* Umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości po to, by budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,  ograniczać sytuacje konfliktowe i wzmacniać więzi w rodzinie.

* Umiejętności pomagania – podstawowego i aktywnego słuchania po to, by nauczyć dzieci rozwiązywania ich własnych problemów, dzięki czemu budują one  i wzmacniają poczucie własnej wartości, stając się silniejszymi, odpowiedzialnymi i samodzielnymi w wielu trudnych momentach życia.

* Umiejętności wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja, po to, by  skuteczne przekazywać i wpływać na wartości u dzieci, stając się rodzicem asertywnym i  jak najbardziej spójnym w komunikacji z innymi.

* Umiejętności rozpoznawania po czyjej stronie leży problem, po to by wiedzieć kiedy i jakiej umiejętności z metody Gordona użyć, aby odnieść pożądany efekt, kształtując dzięki temu pozytywne relacje z dziećmi i innymi ludźmi.

* Umiejętności konfrontacyjnych i stawiania granic po to by zadbać o własne potrzeby, skuteczniej konfrontując się z nieakceptowanym zachowaniem dzieci, nakłaniając je, aby liczyły się z potrzebami rodziców.

* Umiejętności tworzenia zasad w rodzinie po to by były one przestrzegane przez dzieci i służyły polepszeniu ogólnego „klimatu w rodzinie”.

* Umiejętności rozpoznawania barier w komunikacji po to by redukować bunt u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków zapobiegając ewentualnym konfliktem.

* Umiejętności radzenia sobie ze stresem po to by zadbać o siebie i odzyskać swoją „moc” jako rodzic.

* Umiejętności zastępowania kar i nagród językiem akceptacji  po to by budować zdrowsze i satysfakcjonujące relacje z własnymi dziećmi dowodząc swego pozytywnego nastawienia wobec nich i również wobec samych siebie.

* Umiejętności radzenia sobie ze złością po to by nie pozwolić na eskalację problemu w relacji z dzieckiem, dzięki czemu szacunek, empatia i pozytywne nastawienie nie pozostają tylko abstrakcyjnymi pojęciami.

Badania naukowe i osobiste doświadczenia rodzin po kursie Trening Skutecznego Rodzica (są już na świecie„wychowane” dzieci metodą Gordona) pokazują, że dzieci wychowywane w oparciu o metodę Gordona są błyskotliwe, bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie i są społecznie bardziej przystosowane. Uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. W konfliktach z rodzicami i innymi dorosłymi nie używają walki, która może przerodzić się w dalszej perspektywie w zachowania agresywne. Dojrzewanie przechodzą bez większych burz i napięć zazwyczaj kojarzonych nieodzownie z tym okresem. Wyrastają na dorosłych o wysokim poczuciu etyki i moralności. Są zdrowsze fizycznie i psychicznie.

Informujemy Państwa, że są to jedyne oryginalne kursy wg metody dr Thomasa Gordona prowadzone w Polsce. Do tej pory wszystkie szkolenia metodą dr Gordona oparte były o opracowania z jego książek wydanych w naszym kraju. Nie posiadały autoryzacji Gordon Training International (GTI) i jego reprezentanta Centrum Komunikacji Gordona (CKG) przez co naruszały prawa autorskie. Do prowadzenia kursów metodą dr Gordona są uprawnieni wyłącznie certyfikowani trenerzy.

W lutym zajęcia w:

Termin: 2.02.2012
Miejsce: Wydawnictwo Rubikon, ul. Na Leszczu 17, 30–376 Kraków 
Godz.: 17.00-20.00
Prowadząca: Hanna Malska
Kontakt: 12 / 263 60 72, 663 03 38 20,
Kurs przewidziany jest dla 8 – 15 uczestników.
Koszt: 420 zł w tym materiały dla uczestnika: książka „Wychowanie bez porażek” Thomas Gordon,  zeszyt ćwiczeń TSR. Po zakończonym kursie otrzymuje się dyplom jego ukończenia i kredo dr Thomasa Gordona.

Inne terminy w lutym w Krakowie: 9 i 16 luty

Zajęcia w innych miastach, m.in.:

-4.02.2012 Wrocław

-28.02.2012 Szczecin

po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.gordon.edu.pl