KRAKÓW – Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Z informacji organizatora:

Zapraszamy do udziału w kolejnej – piątej edycji skutecznego i nowoczesnego programu profilaktyki zaburzeń zachowania i zachowań agresywnych u dzieci. Proponowane zajęcia są integralną częścią modelu opieki nad dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i sprawiającym trudności wychowawcze.

Warsztaty są oparte na autorskim programie „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi” opracowanym przez zespół: Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka, Agnieszka Pisula.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do opiekunów dzieci:

* sprawiających trudności w wykonywaniu poleceń,
* łamiących domowe zasady,
* okazujących nieposłuszeństwo rodzicom,
* prezentujących zachowania agresywne.

Osoby prowadzące grupę:
mgr Joanna Tomoń, mgr Alicja Zaremba

Opis:

12 spotkań warsztatowych po 2 godz. lekcyjne

Termin: początek spotkań – marzec 2012r.

Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej

MENSANA Sp. z o.o.

ul. Józefitów 19b/3

30-045 Kraków

tel.012/ 630-92-65

tel.kom. 0512-072-762

www.mensana.pl

Cena:

Koszt udziału jednego opiekuna 500 zł/ dwóch opiekunów 800zł (drugi opiekun 20% zniżki).

Przed kwalifikacją do grupy warsztatowej wymagana jest jednorazowa konsultacja z psychologiem prowadzącym grupę. Koszt konsultacji 100zł.