KRAKÓW – Warsztaty „Nie wychowujemy na jutro, czyli rzecz o kontakcie”

Inspirują ją: Marshall Rosenberg, Jesper Juul i Maria Montessori. Chce wspierać rodziców, którzy tak jak ona uważają, że dziecko nie staje się człowiekiem dopiero w procesie wychowawczym, ale jest ono kompetentnym człowiekiem od samych narodzin.

Na warsztatach zostaną poruszone następujące tematy:

-Budujemy kontakt czyli 4 kroki w NVC

-Komunikaty zrywające kontakt

-Dobrodziejstwo dziecięcego NIE

-Co nieco o granicach

Termin: 21 stycznia, sobota
Godz.: 10.00-14.00
Miejsce: Mufinka Cafe, ul. Dajwór 25, Kraków
Kontakt: 606782909; 668413202; www.mufinkacafe.pl
Koszt: 30 zł od osoby, 50 zł od pary (warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłacenie do 19 stycznia (czwartek) zaliczki w wysokości  15 zł bezpośrednio w kawiarni lub na konto)