KRAKÓW – warsztaty „Umiem uczyć” – ogólnopolskie spotkanie dla rodziców

14 i 15 grudnia Centrum Reduta przy ul. Strzelców 26 w Krakowie gościć będzie ponad 400 wychowawców niepełnosprawnych dzieci w ramach ogólnopolskich warsztatów terapii behawioralnej u najmłodszych. Konferencja jest projektem realizowanym przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie. Uczestnikami warsztatów będą przede wszystkim rodzice i opiekunowie, którzy w codziennej pracy z dziećmi chcą wdrażać terapeutyczne modele kształtowania zachowania i behawioralne metody komunikacji, a także nauczyciele i wolontariusze, pragnący podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Wiedza pod okiem ekspertów

Pierwszego dnia uczestnicy wezmą udział w wykładach plenarnych przygotowanych przez specjalistów współpracujących z PSTB oraz gości specjalnych. Wśród prelegentów znajdą się eksperci: dr P. Bąbel, dr M. Suchowierska, dr B. Urbaniak, dr. S. Trusz, mgr B. Ignaczewska, mgr H.Schmidt, mgr E.Kuliga i wielu, wielu innych. Uczestników powita współzałożycielka i prezes PSTB dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak.

Wydarzenie ma być przede wszystkim forum dialogu i wymiany doświadczeń, dlatego drugi dzień zostanie poświęcony w całości praktycznemu pozyskiwaniu wiedzy. Warsztaty zostały podzielone na spójne bloki tematyczne, tak, aby uczestnicy mogli wybierać zagadnienia z ich punktu widzenia najbardziej interesujące.

Wiodące tematy warsztatów:

  • Rozwijanie mowy
  • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
  • Trudny uczeń w klasie szkolnej
  • Samodzielność priorytetem
  • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową

 
100-lecie światowego behawioryzmu

Wyjątkowym wydarzeniem, które wpisuje się w harmonogram Warsztatów będzie bankiet zorganizowany dla uczczenia 100-nej rocznicy symbolicznych narodzin behawioryzmu- a mianowicie ogłoszenia przez Johna Watsona manifestu „Psychologia jak ją widzi behawiorysta”. Rozwijający się przez 100 lat behawioryzm, aktualnie uznawany jest za najlepiej udowodnioną naukowo, najskuteczniejszą i najdynamiczniej rozwijającą się gałąź psychoterapii.

Obchody odbędą się 14-go grudnia w Domu Krakowskim przy ul. Św Anny 2. Uroczystej inauguracji dokona dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i dr Monika Suchowierska z wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Gości powitają także przedstawiciele władz miasta, z kolei dr Łukasz Paw jako prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej przyzna nagrody za najlepsze prace naukowe z dziedziny terapii behawioralnej.

Bankiet stanowić będzie okazję do wspomnień, spotkania środowiska, a przede wszystkim  zaprezentowania postępów i sukcesów klientów terapii behawioralnej- szacuje się, że w Polsce z terapii behawioralnej aktualnie korzysta około 2 500 rodzin i co roku około 1500 nauczycieli korzysta ze szkoleń behawioralnych.
 
Więcej informacji  i program: http://www.pstb.org/