Kursy na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania www.iumw.pl – edycja jesienna

Kurs „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji”, kurs dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych, bibliotekarzy i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

 
Termin rozpoczęcia: 7 października 2015 
Czas trwania: 11 tygodni
 
„Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji” rozpocznie się 7 października 2015 r. i potrwa 11 tygodni. Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy. Na kursie dowiedzą się Państwo jak za pomocą czytania rozwijać  umiejętności językowe, pobudzać do myślenia i rozbudzać pasję do czytania. 
 
 
Badania potwierdzają, że uczniowie, którzy chętnie czytają książki, mają lepsze wyniki w szkole oraz większe szanse ukończenia studiów i zrobienia kariery zawodowej niż ich nieczytający rówieśnicy. Na kursie dowiedzą się Państwo dlaczego współczesne dzieci nie lubią czytać, jakie błędy popełniamy ucząc je czytania, dlaczego czytanie uczniom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość, dlaczego chłopcom należy szczególnie dużo czytać na głos, jaki jest związek między czytaniem a systemem wartości,  przede wszystkim zaś – jak skutecznie rozwijać umiejętności językowe dzieci i ich pasję do czytania.
 
Dodatkowo Kurs:
 
• daje możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów, wspólnego wypracowania praktycznych narzędzi pracy z dziećmi/uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym placówki przy wprowadzaniu programu codziennego czytania   
• pozwala na bardziej krytyczny wybór lektur dla dzieci, uwzględniających ich wiek, płeć, dojrzałość emocjonalną i intelektualną oraz przynosi propozycje odpowiednich tytułów 
• przynosi lepsze zrozumienie mechanizmów społecznych oraz zachowań dzieci/uczniów, ułatwia pracę z nimi poprzez dobór właściwych/skutecznych metod i lektur 
• przyczynia się do wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego Uczestnika oraz podniesienia jego kompetencji nauczycielskich i wychowawczych; przynosi motywację do czytania książek popularnonaukowych
• poprawia relacje z uczniami, podnosi efekty nauki w szkole, wzmacnia satysfakcję z pracy zawodowej
• uczy kompetentnego poruszania się na platformie e-learningowej 

2. Kurs „Nauczanie wartości”, kurs dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych, bibliotekarzy i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
 
Termin rozpoczęcia: 7 października 2015

Czas trwania: semestr pierwszy – 13 tygodni, semestr drugi – 12 tygodni (łącznie: 25 tygodni)
 
„Nauczanie wartości” rozpocznie się 7 października 2015 r. i składa się z dwóch bloków, z których pierwszy trwa 13 tygodni, a drugi 12 tygodni. Na kursie dowiedzą się Państwo, jak zaszczepić w dzieciach wartości moralne, podnieść ich motywację do nauki i zapobiegać zachowaniom aspołecznym. Jest to kompleksowy kurs skierowany  do nauczycieli jako wsparcie metodyczne w realizacji programu.
Więcej informacji: http://iumw.pl/nauczanie-wartosci-jako-profilaktyka.htm
 
Na kursie dowiedzą się Państwo, jak zaszczepiając w dzieciach wartości moralne możemy podnieść ich motywację do nauki i współpracy, rozwijając postawę życzliwości i poszanowania innych oraz zapobiegać zachowaniom aspołecznym. Uczestnicy kursu otrzymają wsparcie metodyczne przy wdrażaniu programu w swoich grupach szkolnych i przedszkolnych, będę mogli przećwiczyć stworzone narzędzia, podzielić się doświadczeniem, otrzymać cenne wskazówki od ekspertów.  
 
Udział w kursie: 

• Buduje świadomość:   
 
–  związku między zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych dziecka, a jego skłonnością do zachowań moralnych   
–  istoty wartości moralnych, przyczyn współczesnego kryzysu wartości   
–  wpływu współczesnej kultury na system wartości młodego pokolenia   
–  własnej roli dorosłego jako wzorca i przewodnika w świecie wartości 
 
• Przynosi wiedzę na temat:  
 
–  mechanizmu więzi i konsekwencji jej zaburzeń dla dalszego życia oraz praktykowanego systemu wartości  
–  zagrożeń cywilizacyjnych dla zdrowia psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży  
–  wpływu wartości na jakość życia jednostek i społeczeństw  
– skutecznych sposobów nauczania wartości i wdrażania dzieci do ich codziennego praktykowania 
 
•  Rozwija duchowo, skłania do refleksji nad własnym systemem wartości, często do jego przewartościowania lub zredefiniowania pewnych pojęć aksjologicznych  
 
• Podnosi motywację i siłę do praktykowania trudnych wartości takich jak mądrość, odwaga, samodyscyplina 
 
• Daje możliwość wypracowania praktycznych narzędzi pracy z dziećmi/uczniami w zakresie nauczania moralnego, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów; wskazuje przykłady literackie przydatne do nauczania wartości 
 
• Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego Uczestnika oraz podniesienia jego kompetencji wychowawczych 
 
• Przynosi lepsze zrozumienie postaw i zachowań dzieci/uczniów, ułatwia pracę z nimi poprzez dobór właściwych/skutecznych metod, podnosi satysfakcję z pracy 
 
• Poprawia własne funkcjonowanie i relacje z innymi ludźmi, w tym z rodzicami uczniów
 
3. Kurs „Wychowywanie chłopców”, kurs dla rodziców i nauczycieli
 
Termin rozpoczęcia: 14 października, czas trwania: 6 tygodni
 
„Wychowywanie chłopców” rusza 14 października 2015 r. Czas trwania kursu to 6 tygodni. Skierowany jest do rodziców i nauczycieli. Na kursie dowiecie się Państwo, dlaczego sposób postrzegania i przeżywania świata przez chłopców i dziewczynki tak bardzo się różni. Udział w kursie pomoże odpowiedzieć na pytania: jak odkryć i rozwijać zainteresowania chłopca i co zrobić z jego niespożytą energią? 
 
 
Na kursie dowiesz się, dlaczego sposób postrzegania i przeżywania świata przez chłopców i dziewczynki oraz przez mężczyzn i kobiety tak bardzo się różni i jak sprawić, byśmy się wzajemnie lepiej rozumieli i bardziej szanowali. Dzięki zrozumieniu wrodzonych cech oraz potrzeb chłopców, rodzicom i nauczycielom łatwiej będzie wychować ich na wspaniałych mężczyzn – samodzielnych, odpowiedzialnych, kulturalnych, mądrych i szczęśliwych.  
 
Kurs odpowiada na liczne pytania wychowawcze, m.in.:
Jak odkryć i rozwijać zainteresowania chłopca?
Co zrobić z jego niespożytą energią?
Jak rozmawiać z chłopcem, aby nas słuchał i wiedział, czego od niego chcemy?
Co robić, kiedy nie reaguje na nasze prośby i polecenia?
Co robić, gdy się boi, kiedy płacze, kiedy jest przygnębiony?
Jak reagować na jego zaczepki słowne? 
Zapoznając się z zalecanymi materiałami, wymieniając się na forum kursu wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi Kursantami i Moderatorami, a także korzystając w ramach kursu z możliwość otrzymania indywidualnej porady od psychologa oraz od specjalistów z Fundacji, poczujesz się lepiej przygotowana/y do wychowywania chłopca.