ŁÓDŹ – Bezpłatne konsultacje/diagnozy logopedyczne i psychologiczne

 
SPECJALIŚCI
logopeda
surdologopeda
psycholog
 
DLA KOGO:
Dzieci od 2 roku życia, młodzież, dorośli:
– z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego;
– z opóźnionym rozwojem mowy;
– z wadami wymowy;
– z wadą słuchu;
– jąkających się;
– z zaburzeniami lękowymi;
– dla dzieci z ryzyka dysleksji;
– z trudnościami w uczeniu się;
– dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
– osoby dorosłe bo wylewach, udarach mózgu
– i innymi problemami
 
KIEDY:
03.08.2015 (16.00 – 18.00) poniedziałek
07.08.2015 (godz. 9.00 – 11.00) piątek
10.08.2015 (16.00 – 18.00) poniedziałek
14.08.2015 (godz. 9.00 – 11.00) piątek
17.08.2015 (16.00 – 18.00) poniedziałek
21.08.2015 (godz. 9.00 – 11.00) piątek
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, WIZYTY UZGADNIANE WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO. 

MIEJSCE KONTAKT:
Centrum Słuchu i Mowy „SURDUS” 
92 -318 Łódź, al. Piłsudskiego 133 d, gabinet 218 
tel. 603 817 974