LUBLIN – Rodzina 2.0 – Warsztaty Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Warsztaty dla rodziców uświadamiające rolę internetu w życiu dzieci i młodzieży, wynikających z tego faktu szans i zagrożeń. Zapraszamy przede wszystkim rodziców, a także nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży.

Wykład na temat najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z nieostrożnym użytkowaniem Internetu przez dziecko (cyberprzemoc, uzależnienia od gier, społeczności internetowe) zaprezentuje doświadczony trener współrealizujący m.in. program „Dzieci w sieci” – Piotr Deputowski, który przybliży sposoby i metody unikania takich zagrożeń.

Po wykładzie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy czują się na bakier z Internetem do skorzystania z bezpłatnych porad użytkowania popularnych wśród dzieci i młodzieży komunikatorów i portali społecznościowych.

Piotr Deputowski – absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie – specjalność edukacja medialna i informatyczna. Przez 20 lat pełnił służbę w Policji w charakterze Specjalisty ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Rejonowej Warszawa Śródmieście, aktualnie pracuje w Urzędzie Miasta Pruszków. Współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje, gdzie jest trenerem współrealizującym program „Dziecko w sieci”. Prowadzi zajęcia i szkolenia w placówkach oświatowo wychowawczych z zakresu szeroko rozumianej edukacji do bezpieczeństwa własnego (m.in.„Stop cyberprzemocy”; „Zagrożenia cyberprzestrzeni”; „Bezpieczeństwo własne”, „Profilaktyka antynarkotykowa”; „Rozpoznawanie zagrożeń presuicydalnych”, „Profilaktyka zachowań ryzykownych i agresji”) których adresatami są dzieci, młodzież, rodzice oraz nauczyciele. Współautor książki „Akademia bezpiecznego zachowania” adresowanej do uczniów szkół podstawowych.

Projekt „Kolory Kultury” jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Rodzina 2.0 // Warsztaty Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
22 października 2011, godz. 11:00
ul. Krakowskie Przedmieście 39
( 3 piętro siedziba HOMO FABER)
WSTĘP WOLNY
www.kolorykultury.pl

Dodatkowe informacje:
Kolory Kultury
www.kolorykultury.pl  
e-mail:

Stowarzyszenie Grupa Projekt
www.grupaprojekt.org
e-mail: