MIĘDZYLESIE – Bezpłatna diagnoza problemów szkolnych i zaburzeń koncentracji

 
– problemy z koncentracją i uwagą
– dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja
– trudności szkolne i fobie szkolne
– problemy z zapamiętywaniem informacji
– dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
– podwyższone napięcie i stany lękowe
– kłopoty z orientacją przestrzenną
– złe samopoczucie
– niska samoocena
– wady wymowy
– zakłócenia językowe
– zaburzenia afektywne
– zakłócenia psychomotoryczne
– trudności z nauką języków
– trudności w relacjach dziecko-rodzic
– problemy w rodzinach adopcyjnych
– zaburzenia emocjonalne
 
Gabinet prowadzi też kompleksową terapię uwagi słuchowej metodą Tomatisa, czyli metodą stymulacji neurosensorycznej, której poddawane są dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, u których obserwuje się ww. problemy.
 
Folder informacyjny poświęcony metodzie Tomatisa i jej efektom można pobrać tu:
 
www.logopeda-warszawa.pl/MetodaTomatisa.pdf
 
Wszelkie informacje dostępne są także na naszych stronach
www.tomatis.warszawa.pl   lub pod numerem 604 28 81 11
 

Informujemy, że nasza placówka pracuje na najnowszym, certyfikowanym sprzęcie terapeutycznym produkowanym przez laboratoria Tomatis Developpement SA w Luksemburgu i posiada certyfikaty najwyższego stopnia upoważniające do najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych metodą Tomatisa.