MIĘDZYLESIE – bezpłatne konsultacje Wczesnej Interwencji Terapeutycznej


Gabinet prowadzi też kompleksową terapię słuchowej metodą Tomatisa, czyli metodą stymulacji neurosensorycznej, której poddawane są dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, u których obserwuje się takie problemy, jak:
 
– problemy z koncentracją i uwagą
– dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja
– trudności szkolne i fobie szkolne
– problemy z zapamiętywaniem informacji
– dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
– podwyższone napięcie i stany lękowe
– kłopoty z orientacją przestrzenną
– złe samopoczucie
– niska samoocena
– wady wymowy
– zakłócenia językowe
– zaburzenia afektywne
– zakłócenia psychomotoryczne
– trudności z nauką języków
– trudności w relacjach dziecko-rodzic
– problemy w rodzinach adopcyjnych
– zaburzenia emocjonalne 
 
Folder informacyjny poświęcony metodzie Tomatisa i jej efektom można pobrać tu: www.logopeda-warszawa.pl/MetodaTomatisa.pdf 
 
Wszelkie informacje dostępne są także na naszych stronach www.tomatis.warszawa.pl  ,  www.logopeda-warszawa.pl , lub pod numerem 604 28 81 11 Informujemy, że nasza placówka pracuje na najnowszym, certyfikowanym sprzęcie terapeutycznym produkowanym przez laboratoria Tomatis Developpement SA w Luksemburgu i posiada wszystkie niezbędne licencje i certyfikaty upoważniające do najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych metodą Tomatisa.
 
Zapraszamy!
 
Wczesna Interwencja Terapeutyczna certyfikowany konsultant Centrum Tomatisa psycholog | logopeda  www.tomatis.warszawa.pl www.logopeda-warszawa.pl tel. 604 28 81 11