WARSZAWA – Niebieska Niedziela Przystanek Konsultacje – w ramach projektu „Autyzm w Rodzinie”

 
Zapraszamy już 06.09.2015r na ul. Jutrzenki 146 w Warszawie.
 
W ramach kwalifikacji do programu nawet kilkanaścioro dzieci może otrzymać bezpłatną diagnozę!
 
Ze względu na szerokie spektrum deficytów, które występują w autyzmie, rodzice i dziecko często narażeni są na różne formy wykluczenia społecznego. Przede wszystkim jeden z rodziców zwykle nie podejmuje pracy lub nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Dzieci doświadczają wykluczenia w ogólnodostępnych placówkach oświatowych, które nie są przystosowane do indywidualnej pracy z dzieckiem autystycznym. Z kolei zmniejszone dochody rodziny uniemożliwiają lub utrudniają rodzicom zapewnienie dziecku niezbędnej terapii. Należy zwrócić uwagę na proces akceptacji przez rodziców choroby dziecka, który jest w większości przypadków długotrwały, podczas gdy wczesna diagnoza jest decydująca, ponieważ daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej wczesnej interwencji. Korzyści z niej u dzieci z ASD (ang. autism spectrum disorder) są bezsporne i jeśli rozpocznie się ją dostatecznie wcześnie, to może ona pomóc skierować dziecko bliżej typowego toru rozwojowego.
 
Niebieska Niedziela Przystanek Konsultacje będzie realizowana w kilku etapach. Pierwszym z nich jest kwalifikacja do programu. Liczba miejsc jest ograniczona! Należy zgłosić dziecko pod adresem e-mail: fundacja@madreglowki.pl jak najwcześniej, aby móc skorzystać z bezpłatnych konsultacji.
 
W niedzielę 6 września rodzice wraz z dzieckiem, które przejdzie etap kwalifikacji, będą mieli okazję spotkać się z Terapeutą, Pedagogiem Specjalnym, Psychologiem oraz Logopedą i Terapeutą Integracji Sensorycznej. Z badań przesiewowych u dzieci, u których występują niepokojące zachowania, zostanie wyłonionych kilkanaścioro, dla których Mądre Główki pokryją koszty pełnej diagnozy w drugim etapie.
 
Rodziny otrzymają także pełne wsparcie placówki polegające na: 
– skierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej orzekającej o potrzebie kształcenia specjalnego,
– udzieleniu wsparcia przez rodziców dzieci autystycznych uczęszczających do placówek Mądrych Główek,
– wskazaniu organizacji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych m.in. związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności, o potrzebie wczesnego wsparcia rozwoju oraz potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Pierwsze spotkanie ma na celu nagłośnienie problemu i jest połączone z dużą kampanią społeczną.
 
Portal Egodziecka.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.