Oko w oko. Wpływ kontaktu wzrokowego z matką na rozwój kontroli uwagi w pierwszym roku życia dziecka

 
Uznaliśmy, że tematyka nadchodzącego spotkania może Państwa zainteresować. Wtorki Naukowe to spotkania otwarte, które prowadzone są z sukcesem od  2002 roku. Podczas nich pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni dzielą się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych.
 
W załączniku znajduje się plakat reklamujący nadchodzący Wtorek Naukowy.
 
O badaniu:

Kontrola uwagi to ważna umiejętność, która wyłania się w pierwszym roku życia dziecka. Jej prekursory w rozwoju są jednak słabo poznane. W prezentowanym badaniu sprawdzono, czy uwaga wzrokowa podczas interakcji rodzic-dziecko w wieku 5 miesięcy przewiduje zdolność do kontroli uwagi w wieku 11 miesięcy (N = 55). Czas trwania uwagi wzajemnej został zmierzony w trakcie zabawy w wieku 5 miesięcy, a kontrola uwagi została zmierzona za pomocą zadania eyetrackingowego w wieku 5 i 11 miesięcy. Okazało się, że czas trwania uwagi wzajemnej w wieku 5 miesięcy przewidywał zdolność do kontroli uwagi w wieku 11 miesięcy. Dłuższy czas uwagi wzajemnej przekładał się na wyższą kontrolę uwagi u niemowlęcia. Wyniki te ukazują znaczenie diadycznych zachowań interakcyjnych w rozwoju zdolności uwagowych we wczesnym okresie życia.
 
Więcej informacji:
http://psych.uw.edu.pl/ogloszenia/wtorki-naukowe/
https://www.uw.edu.pl/zbadali-uwage-niemowlat/