Ostatnie dni promocji karty KidZone


Kartę można zamówić poprzez stronę internetową-www.kidzone.com.pl/kontakt

Wykaz Partnerów honorujących kartę- www.kidzone.com.pl/partnerzy

Wysyłka gratis. Cena poza promocją- 121 zł. Okres ważności karty – 1 rok. Karta na okaziciela.