PIASECZNO – Gimnastyka buzi i języka

Z informacji organizatora:

Warsztaty obejmują zagadnienia związane z rozwojem mowy dziecka od poczęcia do 7 r.ż., wadami wymowy spotykanymi u dzieci (zarówno rozwojowymi jak i deformacjami), profilaktyką logopedyczną jaką mogą samodzielnie stosować rodzice, zaburzenia typu: jąkanie, opóźniony rozwój mowy, spektrum autyzmu. Zajęcia teoretyczne przeplatane będą praktycznymi wskazówkami dla rodziców jak samodzielnie stymulować rozwój mowy dziecka: zabawy logopedyczne, orientacja w schemacie własnego ciała, stymulacja mowy w oparciu o elementy Integracji Sensorycznej, gimnastyka buzi i języka, propozycje ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych.

Zapraszamy dzieci już od 4 miesiąca wraz z opiekunem.

Zajęcia prowadzi Anna Semczak- dyplomowana logopedka, terapeutka Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS.

Termin: piątki (1-szy i 3-ci piątek miesiąca)
Godz.: 10.00-11.00
Miejsce: Piaseczno, Pl. Piłsudskiego 9 (Rynek)
Kontakt: 22 716 79 62; 609 57 51 51, ,
www: www.kulturalni.pl
Koszt: 40 pln/ miesiąc