PIASECZNO – Kinezjologia edukacyjna – szkolenie dla dorosłych

Z informacji organizatora:

Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju psychofizycznego człowieka poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do integracji mózgu. Gimnastyka Mózgu zajmuje się konkretnymi ćwiczeniami mającymi ułatwić naukę dzieciom o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Stosowane są one wszechstronnie podczas zajęć z terapii pedagogicznej w szkołach i w poradniach.

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:

* pamięć krótko i długotrwałą
* koncentrację i zdolności skupienia uwagi
* koordynacje ruchową
* funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo
* proces pisania i czytania (pisania twórczego)
* spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową
* proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
* rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
* zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
* umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
* pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:

* ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
* nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD)
* w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja)

Metodę można stosować we wszystkich przedziałach wiekowych, w pracy indywidualnej i grupowej.

Cele zajęć:

* poznanie genezy metody,
* poznanie założeń teoretycznych i praktycznych możliwości jej wykorzystania,
* odkrywanie możliwości wykorzystania metody w pracy z dziećmi i dorosłymi

Program:

* budowa mózgu, jego funkcje
* przebieg procesu uczenia się
* znaczenie picia wody
* wpływ ruchu oraz czynniki wykorzystujące cały mózg w procesie uczenia się
* bieg niski i wysoki
* ćwiczenia  na przekraczanie linii środka
* ćwiczenia energetyzujące
* ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie
* ćwiczenia wydłużające
* zasady formułowania celu
* równoważenia
* ćwiczenia praktyczne i teoretyczne

Zagadnienia w trakcie kursu będą przeplatały się, w zalezności od specyfiki grupy.

Ważne:

-zabierz wygodny strój (najlepiej dres, bo będzie dużo zajęć praktycznych)

Prowadzenie: mgr Alfreda Rumińska-pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego, reedukator, instruktor Kinezjologii Edukacyjnej.

Uczestnicy otrzymują: zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.

Termin warsztatów: 13-16 kwietnia 2012. Czas trwania: tryb weekendowy: 22 godzin  zegarowych (w tym przerwy)
Godz.: piątek – od 15:00 do 20:00, sobota – od 8:00 do 18:00, niedziela – od 8:00 do 15:00, przerwy – w zależności od potrzeb
Miejsce: siedziba Studio Bambini, ul. Fabryczna 23/1, Piaseczno koło Warszawy
Kontakt:  693 176 922, www.studiobambini.pl
Koszt: 320 zł (wpisowe 100 zł bezzwrotne); 300 zł – studenci (wpisowe 80 zł bezzwrotne); w cenie poczęstunek- ciastka, owoce, kawa, herbata, woda, soki; zaświadczenie.