PIASECZNO – Ruch i zabawa w pracy z dziećmi – warsztaty

Psychologowie, znawcy kultury, pedagodzy, antropolodzy i inni uczeni zgodnie twierdzą, że zabawa jest, była i będzie niezbędna. Wpływa na każdą sferę życia, poczynając od biologicznej, emocjonalnej, po moralną, społeczną itd.. „Zabawa jest wielkością daną kulturze, towarzyszącej jej i przenikającą ją od samego początku”. „Zabawa już w najprostszych swoich formach i już w życiu zwierząt jest czymś więcej niż zjawiskiem czysto fizjologicznym lub czysto fizjologiczny sposób uwarunkowaną reakcją psychiczną”.

Typ zajęć: zajęcia w grupie

Max ilość osób w grupie: ilość miejsc ograniczona

Cele zajęć:
a.. poznanie celów i zasad zabawy opartej na Kinezjologii Edukacyjnej-Gimnastyce Mózgu
b.. zapoznanie z przykładowymi grami i zabawami

Ważne:
a.. zabierz wygodny strój, obuwie zmienne
b.. notes

Program zajęć:
1.. Zabawy na powitanie
2.. Zabawy z imieniem
3.. Zabawy integracyjne
4.. Omówienie znaczenia zabawy w życiu dziecka
5.. Przestawienie schematów rozwoju ruchowego dziecka
6.. Przedstawienie problemu niezaspokojonej potrzeby ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
7.. Zabawy w kręgu
8.. Tańce w kręgu
9.. Zabawy wprowadzające rytmiczny ruch
10.. Zabawy relaksacyjne
11.. Kinezjologia Edukacyjna- sposób na wprowadzenie codziennej porcji ruchu w pracy z dziećmi
12.. Nauka ćwiczeń rytmizujących Gimnastyki Mózgu
13.. Wprowadzenie podstawowych ćwiczeń Gimnastyki Mózgu usprawniających Percepcję wzrokową i słuchową
14.. Zabawy na koncentrację uwagi i reakcję na sygnał dźwiękowy

Prowadzenie: mgr Alfreda Rumińska-pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego, reedukator, instruktor Kinezjologii Edukacyjnej
(http://www.kinezjologia.win.pl/instruktorzypolskapl.htm)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (45 min)

Termin warsztatów: 3 grudnia 2011, godz. 10:00- 16:00

Miejsce: Piaseczno koło Warszawy, Studio Bambini, ul. Fabryczna 23 lok. 1, Piaseczno

Cena:
a.. 165 zł, w tym wpisowe 50 zł, czyli 115 zł + 50 zł
b.. 145 zł- studenci,  w tym wpisowe 50 zł, czyli 95 zł+ 50 zł
c.. materiały w cenie
d.. poczęstunek
Uczestnicy otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu warsztatów

Informacje i zapisy:

Warunek uczestnictwa:

a.. przesłanie danych na adres: [email protected]
b.. po otrzymaniu informacji zwrotnej o wpisaniu na listę uczestników wpłata w ciągu 5 dni wpisowego
c.. wpłata pozostałej części kwoty najpóźniej w dzień warsztatów.
d.. wpłacać należy na konto nr 97 1050 1025 1000 0090 9120 8786 Zgłaszając swój udział podaj:

a.. nazwa kursu, termin,
b.. imię i nazwisko uczestnika,
c.. telefon kontaktowy, adres e-mailowy,
d.. wykonywany zawód,

STUDIO BAMBINI
PRACOWNIA EDUKACYJNA
ul. Fabryczna 23 lok.1
05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. 693 176 922
www.studiobambini.pl
e-mail: [email protected]