PIASECZNO – Warsztaty – Gry i zabawy na dyscyplinę w grupie

Typ zajęć: zajęcia w grupie
Max liczba osób w grupie: ilość miejsc ograniczona

Cele:
a.. poznanie celów i zasad pedagogiki zabawy
b.. praktyczne zapoznanie z przykładowymi grami i zabawami dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ważne:
a.. zabierz wygodny strój
b.. obuwie na zmianę
c.. notes

Prowadzenie: mgr Karolina Roman, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, Kinezjolog Edukacyjny, instruktor I stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, instruktor masażu Shantala

Czas trwania: 3 godziny

Termin warsztatów: 19 XI 2011, godz. 14:00-17:00

Miejsce: Piaseczno koło Warszawy, Studio Bambini, ul. Fabryczna 23 lok. 1

Cena:
a.. 80 zł,  w tym wpisowe -20 zł (bezzwrotne)
b.. 60 zł- studenci, w tym wpisowe 20 zł (bezzwrotne) Uczestnicy otrzymują: zaświadczenie Studio Bambini Pracowni Edukacyjnej o ukończeniu warsztatów

Informacje i zapisy:

Warunek uczestnictwa:
a.. przesłanie danych na adres:
b.. po otrzymaniu informacji zwrotnej o wpisaniu na listę uczestników wpłata w ciągu 5 dni wpisowego
c.. wpłata pozostałej części kwoty w dzień warsztatów
d.. wpłacać należy na konto nr 97 1050 1025 1000 0090 9120 8786

Zgłaszając swój udział podaj:
a.. nazwa kursu, termin
b.. imię i nazwisko uczestnika
c.. telefon kontaktowy, adres e- mailowy
d.. wykonywany zawód

Zapraszmy!

STUDIO BAMBINI
PRACOWNIA EDUKACYJNA
ul. Fabryczna 23 lok.1
05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. 693 176 922
www.studiobambini.pl
e-mail: