PIASECZNO – Warsztaty – Ruch i zabawa w pracy z dziećmi

Cele zajęć:

-poznanie celów i zasad zabawy opartej na Kinezjologii Edukacyjnej

-zapoznanie z przykładowymi grami i zabawami

Ważne:

-zabierz wygodny strój

-notes

Program zajęć:

-Zabawy na powitanie

-Zabawy z imieniem

-Zabawy integracyjne

-Omówienie znaczenia zabawy w życiu dziecka

-Przedstawienie schematów rozwoju ruchowego dziecka

-Przedstawienie problemu niezaspokojonej potrzeby ruchu u dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym

-Zabawy w kręgu

-Tańce w kręgu

-Zabawy wprowadzające rytmiczny ruch

-Zabawy relaksacyjne

-Kinezjologia Edukacyjna- sposób na wprowadzenie codziennej  porcji ruchu w pracy z dziećmi

-Nauka ćwiczeń rytmizujących Gimnastyki Mózgu

-Wprowadzenie podstawowych ćwiczeń Gimnastyki Mózgu, usprawniających percepcję wzrokową i słuchową

-Zabawy na koncentrację uwagi i reakcję na sygnał dźwiękowy

Prowadzenie: Alfreda Rumińska-pedagog specjalny, nauczyciel  dyplomowany kształcenia zintegrowanego, reedukator, instruktor Kinezjologii Edukacyjnej  (http://www.kinezjologia.win.pl/instruktorzypolskapl.htm)

Warsztaty skierowane do: rodziców, nauczycieli, studentów, animatorów

Typ zajęć: zajęcia w grupie

Max ilość osób w grupie: 20

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (45 min.)

Termin warsztatów: pierwszy termin  9 marca 2012 godzina 13:00 – 19:00
                                    drugi termin         31 marca 2012 godzina 10:00 – 16:00
Informacje i zapisy:
Miejsce: Piaseczno koło Warszawy, Studio Bambini Pracownia Edukacyjna, ul. Fabryczna 23 lok. 1, Piaseczno

Cena: 170 zł, w tym wpisowe 50 zł, czyli 120 zł + 50 zł
            150 zł- studenci (lub placówki, które zgłosiły min. 4 osoby),  w tym wpisowe 50 zł, czyli 100 zł+ 50 zł
W koszt warsztatów wliczone:
-skrypty
-poczęstunek
-uczestnicy otrzymują: zaświadczenie Stowarzyszenia Kinezjologów Polskich o ukończeniu warsztatów