PIASECZNO – Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci

Program skierowany jest do starszych dzieci, które:

– nie potrafią nawiązać prawidłowych relacji z innymi ludźmi;

– odczuwają niepokój w sytuacjach społecznych, co prowadzi do wycofywania się;

– przejawiają zachowania społeczne uciążliwe dla nich samych oraz dla innych ludzi;

– przez swoje utrwalone zachowania bywają odtrącane lub ignorowane przez rówieśników;

– mają bardzo powierzchowny kontakt z innymi;

– chętniej się angażują w zabawy o charakterze agresywnym;

– częściej niż inne dzieci wykazują brak umiejętności werbalnych i niewerbalnych;

– mają trudność w określaniu i wyrażaniu uczuć;

– nie potrafią przewidzieć konsekwencji swojego zachowania;

– mają trudność w zrozumieniu nakazów społecznych;

– nie potrafią zareagować w pozytywny sposób na podjętą przez kogoś próbę nawiązania kontaktu;

– mają słabo rozwiniętą świadomość własnego wizerunku oraz koncepcję własnej osoby.

Program trwa 10 tygodni, po jednej półtoragodzinnej sesji tygodniowo.

Grupa prowadzona przez psychologa.

Termin:
od września
Miejsce: Nintu, ul. Grochowskiego 1 lok. 53, Piaseczno
Kontakt: www.nintu.pl, ; 0 501 767 805; 0 504 011 880