PIASECZNO – Weekendowy warsztat Kinezjologii Edukacyjnej

Kinezjologia Edukacyjna jest nauką o związkach ruchu ciała z organizacją funkcjonowania mózgu.  Wykorzystuje nowoczesną wiedzą z neurofizjologii, anatomii, psychoterapii, psychologii rozwojowej i nowoczesnej pedagogiki. Proste ćwiczenia można wykorzystać w każdej życiowej sytuacji, zarówno osobistej (klasówka, egzamin, wystąpienie publiczne, prezentacja, negocjacje, mediacje), jak i zawodowej (praca indywidualna z grupą, szeroko pojęta terapia, pomoc w uczeniu się bez względu na wiek).    Dla nauczycieli są to sprawdzone, znakomite, krótkie ćwiczenia do zastosowania przed lekcją czy podczas przerw śródlekcyjnych, które znacznie poprawiają jakość pracy uczniów.

Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju psychofizycznego człowieka poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do integracji mózgu. Gimnastyka Mózgu zajmuje się konkretnymi ćwiczeniami mającymi ułatwić naukę dzieciom o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Stosowane są one wszechstronnie podczas zajęć z terapii pedagogicznej w szkołach i w poradniach.

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:

* pamięć krótko i długotrwałą
* koncentrację i zdolności skupienia uwagi
* koordynacje ruchową
* funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo
* proces pisania i czytania (pisania twórczego)
* spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową
* proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
* rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
* zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
* umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
* pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:

* ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
* nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD)
* w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja)

Metodę można stosować we wszystkich przedziałach wiekowych, w pracy indywidualnej i grupowej.

Typ szkolenia: zajęcia w grupie

Max ilość osób w grupie: ilość miejsc ograniczona

Cele zajęć:

* poznanie genezy metody,
* poznanie założeń teoretycznych i praktycznych możliwości jej wykorzystania,
* odkrywanie możliwości wykorzystania metody w pracy z dziećmi i dorosłymi

Program:

* budowa mózgu, jego funkcje
* przebieg procesu uczenia się
* znaczenie picia wody
* wpływ ruchu oraz czynniki wykorzystujące cały mózg w procesie uczenia się
* bieg niski i wysoki
* ćwiczenia  na przekraczanie linii środka
* ćwiczenia energetyzujące
* ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie
* ćwiczenia wydłużające
* zasady formułowania celu
* równoważenia
* ćwiczenia praktyczne i teoretyczne

Zagadnienia w trakcie kursu będą przeplatały się, w zalezności od specyfiki grupy.

Ważne:

zabierz wygodny strój (najlepiej dres, bo będzie dużo zajęć praktycznych),

Prowadzenie: mgr Alfreda Rumińska-pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego, reedukator, instruktor Kinezjologii Edukacyjnej (http://www.kinezjologia.win.pl/instruktorzypolskapl.htm)

Czas trwania: tryb weekendowy: 22 godzin  zegarowych (w tym przerwy)

Termin warsztatów: 4-6 listopada 2011

Godzina: piątek – od 15:00 do 20:00, sobota – od 8:00 do 18:00, niedziela – od 8:00 do 15:00, przerwy – w zależności od potrzeb

Miejsce: Piaseczno koło Warszawy, siedziba Studio Bambini, ul. Fabryczna 23/1

Cena: 320 zł (wpisowe 100 zł bezzwrotne); 300 zł – studenci (wpisowe 80 zł bezzwrotne); w cenie poczęstunek- ciastka, owoce, kawa, herbata, woda, soki; zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują: zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą

Informacje i zapisy:

Warunek uczestnictwa:

* przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:
* po otrzymaniu informacji zwrotnej o wpisaniu na listę uczestników wpłata w ciągu 5 dni wpisowego, wpłata pozostałej części kwoty najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia.

STUDIO BAMBINI
PRACOWNIA EDUKACYJNA
ul. Fabryczna 23 lok.1
05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. 693 176 922
www.studiobambini.pl
e-mail: