Pomoc dzieciom – ofiarom przestpstw – Konferencja Fundacji Dzieci Niczyje

„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to coroczna konferencja dla profesjonalistów, którzy chronią dzieci przed krzywdzeniem. To jedno z największych w Polsce wydarzeń związanych z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci. Konferencję organizuje Fundacja Dzieci Niczyje razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

Wykłady, debaty i warsztaty to okazja do poszerzenia kompetencji z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także jedyna w naszym kraju okazja do wspólnej, interdyscyplinarnej analizy istniejącego systemu oraz wypracowania rekomendacji zmian, które trzeba wprowadzić, aby dzieci mogły dorastać bez zagrożeń.

W konferencji każdego roku uczestniczy kilkuset profesjonalistów (z Polski i z zagranicy), pracujących z dziećmi i rodzinami, m.in. sędziów, prokuratorów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarek i położnych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli ministerstw oraz samorządów, jak również wykładowców akademickich i badaczy.

Aby zarejestrować się na konferencję, skorzystaj z formularza rejestracyjnego.

Udział w wydarzeniu jest płatny; opłata wynosi 250 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zaplanowane sesje i warsztaty dotyczyć będą m.in.:

  • systemowych rozwiązań ochrony dzieci przed przemocą,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • udziału dziecka w procedurach karnych i cywilnych,
  • opiniowania sądowego w sprawach przestępstw wobec dzieci,
  • pracy terapeutycznej z dzieckiem po traumie,
  • skali wiktymizacji dzieci w Polsce,
  • samobójstw dzieci i młodzieży.

Ramowy program konferencji dostępny jest tutaj.

Zobacz więcej informacji na temat konferencji.