POZNAŃ – bezpłatne warsztaty i konsultacje dla rodziców

Oferta:

Bliżej Dziecka – cykl warsztatów adresowany do rodziców oczekujących na narodziny swych pociech

W ramach cyklu warsztatów BLIŻEJ DZIECKA proponujemy:

·    3 spotkania z psychologami
·    1 spotkanie z fizjoterapeutami
·    2 spotkania z lekarzami i ratownikiem medycznym dotyczące I pomocy przedmedycznej udzielanej dzieciom

Warsztaty zostały opracowane w odpowiedzi na zgłaszane przez rodziców problemy i pytania:

·    Jak przygotować się do roli rodzica?
·    Jak przygotować się do „dobrego porodu”? Jak zadbać o bezpieczny start w „dobre rodzicielstwo” oraz problemy związane z połogiem.
·    Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić? Jak rozpoznawać sygnały i potrzeby niemowlęcia. Jak na nie adekwatnie reagować?
·    Jak radzić sobie z trudnościami w funkcjonowaniu noworodków i niemowląt, takimi jak płacz, zakłócenia rytmu dobowego czy kolka?
·    Co zmienia się w naszym życiu w związku z pojawianiem się dziecka? Jak wpływa to na relacje z partnerem i innymi członkami rodziny.
·    Jak pielęgnować noworodka i niemowlę? Jak je nosić, przebierać, układać?
·    Jak przebiega rozwój fizyczny dziecka? Jak go wspomagać?
·    Jak przygotować się do karmienia piersią? Jak zadbać o laktację i właściwą dietę?
·    Jak postępować w nagłych wypadkach z udziałem dziecka?

Zgłoszenia
·    pod numerem telefonu: 606 803 415 (w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty w godz. 15:00-20:00)
·    pod adresem mailowym: 

Konsultacje Indywidualne – dla rodziców noworodków i niemowląt

Konsultacje indywidualne przeznaczone są w pierwszej kolejności dla rodziców uczestniczących w warsztatach BLIŻEJ DZIECKA, a także zgłaszających położnym środowiskowym potrzebę uzyskania indywidualnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wczesnego okresu rodzicielstwa, takich jak: trudności z jedzeniem, spaniem, nadmiernym płaczem, niepokojem dziecka, czy też nieprawidłowości w jego rozwoju ruchowym. By zapewnić rodzicom możliwość uzyskania kompetentnej pomocy specjalistycznej w wybranym przez nich obszarze, proponujemy konsultacje psychologiczne, laktacyjno-żywieniowe i fizjoterapeutyczne.

Zgłoszenia
·    pod numerem telefonu:  664 497 582 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15)
·    pod adresem mailowym:
Zamiast nagród i kar – cykl warsztatów skierowany do rodziców małych dzieci.

Na cykl składa się 5 spotkań warsztatowych prowadzonych przez 2 psychologów.

Warsztaty zostały opracowane w odpowiedzi na zgłaszane przez rodziców problemy:

·    Jak wspierać rozwój regulacji emocjonalnej u dzieci?
·    Jak stawiać granice niepożądanym zachowaniom?
·    W jaki sposób rozwiązywać konflikty?
·    W jaki sposób chwalić i nagradzać dzieci?

Zgłoszenia
·    pod numerem telefonu: 794 035 621 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15)
·    pod adresem mailowym: [email protected]

Konsultacje indywidualne – dla rodziców małych dzieci powyżej 1 roku życia

Na konsultacje zapraszeni są rodzice w szczególności, jeśli chcieliby uzyskać pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania i wątpliwości:

·    Czy powinniśmy się niepokoić funkcjonowaniem naszego malucha?
·    Jak wspierać swą pociechę, gdy doświadcza lęku, smutku, zniechęcenia?
·    Jak reagować na wybuchy złości i niezadowolenia?
·    Jak radzić sobie z przejawianymi przez malucha buntem i oporem?
·    Jak stawiać dziecku granice, nie raniąc go?
·    W jaki sposób postępować w sytuacji konfliktu?
·    Co robić, gdy kłóci się rodzeństwo?
·    Jak radzić sobie z własnymi emocjami w kontakcie z dzieckiem?
·    Jak sprawić, by wasze relacje z dzieckiem były pełne „dobrych chwil”?

Zgłoszenia
·    pod numerem telefonu: 794 035 621 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15)
·    pod adresem mailowym:

Powyższe działania prowadzone są w ramach dwóch realizowanych obecnie programów:

§    UWAGA NA DZIECKO! – projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations, w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje; program warsztatowo-konsultacyjny, kierowany do Rodziców oczekujących na narodziny dziecka, jak i tych mających dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Oferta przeznaczona jest dla osób mieszkających w powiecie poznańskim.

§    ZDROWY MALUCH – RODZICIELSKIE ABC – projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, cykl warsztatowo-konsultacyjny, kierowany do Rodziców oczekujących na narodziny dziecka, jak i tych mających dzieci w wieku od 1 do 5 lat. Oferta przeznaczona jest dla osób zameldowanych na terenie Poznania.