POZNAŃ – konsultacje indywidualne dla rodziców – Fundacja ZERO-PIĘĆ


Konsultacje indywidualne – dla rodziców noworodków i niemowląt
Konsultacje indywidualne przeznaczone są w pierwszej kolejności dla rodziców uczestniczących w warsztatach BLIŻEJ DZIECKA, a także tych, którzy zgłaszają współpracującym z Fundacją położnym środowiskowym potrzebę uzyskania indywidualnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wczesnego okresu rodzicielstwa, takich jak: trudności z jedzeniem, spaniem, nadmiernym płaczem, niepokojem dziecka, czy też nieprawidłowości w jego rozwoju ruchowym. By zapewnić rodzicom możliwość uzyskania kompetentnej pomocy specjalistycznej w wybranym przez nich obszarze proponowane są konsultacje:

– psychologiczne
– laktacyjno-żywieniowe
– fizjoterapeutyczne.

Zgłoszenia

Kontakt:
pod numerem telefonu: 664 497 582 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).
pod adresem mailowym:

Konsultacje indywidualne  – dla rodziców małych dzieci powyżej 1 roku życia

Na konsultacje zaproszeni są w szczególności Ci rodzice, którzy chcieliby uzyskać pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania i wątpliwości:
– Czy powinniśmy się niepokoić funkcjonowaniem naszego malucha?
– Jak wspierać swą pociechę, gdy doświadcza lęku, smutku, zniechęcenia?
– Jak reagować na wybuchy złości i niezadowolenia?
– Jak radzić sobie z przejawianymi przez malucha buntem i oporem?
– Jak stawiać dziecku granice, nie raniąc go?
– W jaki sposób postępować w sytuacji konfliktu?
– Co robić, gdy kłóci się rodzeństwo?
– Jak radzić sobie z własnymi emocjami w kontakcie z dzieckiem?
– Jak sprawić, by wasze relacje z dzieckiem były pełne „dobrych chwil”?

Zgłoszenia
kontakt:
pod numerem telefonu: 794 035 621 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15)
pod adresem mailowym: