POZNAŃ – Kurs pediatryczny

Z informacji organizatora:

Zapraszamy na Kurs Pediatryczny przeznaczony dla wszystkich chętnych.

Poznasz na nim podstawy dbania o bezpieczeństwo dziecka – ogólne zasady postępowania z dziećmi, omówienie różnic w anatomii i fizjologii dzieci i dorosłych, postępowanie z różnymi urazami, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dzieci i niemowląt.

Podstawowy kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy:

* kurs obejmuje 8 godzin szkolenia (1 dzień)

* każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

Zakres szkolenia:

* Ogólne zasady postępowania z dziećmi
* Zachowanie dzieci w zależności od wieku
* Odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci
* Postępowanie na miejscu zdarzenia
* Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
* Zabezpieczenie ratownika
* Sprawdzanie świadomości
* Udrażnianie dróg oddechowych
* Sprawdzanie oddechu i oznak krążenia
* Badanie manualne
* Urazy głowy
* Urazy szyi
* Urazy klatki piersiowej
* Urazy brzucha
* Urazy miednicy
* Urazy kończyn
* Urazy kręgosłupa
* Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt
* Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
* Zadławienia
* Zatrucia
* Oparzenia
* Atak astmy oskrzelowej
* Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS
* Drgawki
* Gorączka
* Atak padaczki
* Wzywanie ratownictwa zawodowego

Termin: 3.03.2012
Miejsce: Poznań (na stronie www można znaleźć inne terminy w innych miastach)
Tel.: 61 679 13 44, 502 335 151 – p. Agata Wojtczak
Mail: [email protected]
www: www.kursyratownictwa.pl
Koszt: 99 zł brutto za osobę