POZNAŃ – Oferta Fundacji Zero-Pięć na wiosnę

Z informacji organizatora:

Działania zaplanowane na wiosnę i lato bieżącego roku obejmują:

I.    Cykl warsztatów Bliżej Dziecka dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka

Warsztaty te są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wszystkich tych, dla których początki rodzicielstwa to czas planów i marzeń, ale także pytań i wątpliwości dotyczących tego, jak najlepiej przygotować się do roli rodzica, w jaki sposób zapewnić swemu potomstwu jak najkorzystniejsze warunki rozwoju od momentu narodzin, jak być opiekunem, który optymalnie wspiera naturalny potencjał rozwojowy swego dziecka. Podczas spotkań ze specjalistami rodzice są wspierani do poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania, by zdobyta wiedza i umiejętności stanowiły dla nich pomoc w kształtowaniu pozytywnych relacji z ich pociechami od pierwszych chwil wspólnego życia.

Cykl warsztatów psychologicznych obejmuje trzy spotkania:

Terminy spotkań (organizujemy dwie grupy):
1. spotkanie: sobota, 26 maja 2012:
grupa I: godz. 9.30 – 13.30, grupa II: godz. 15.30 – 19.30
2. spotkanie: niedziela,  27 maja 2012:
grupa I: godz. 9.30 – 13.30, grupa II: godz. 15.30 – 19.30
3. spotkanie: sobota, 2 czerwca 2012
grupa I: godz. 9.30 – 13.30, grupa II: godz. 15.30 – 19.30

Podczas zajęć będziemy mówić o tym:

•    Kim jest noworodek? Jaka jest jego kondycja i jakie stoją przed nim zadania rozwojowe?

•    Jak przebiega rozwój emocjonalny i społeczny (przywiązanie)?

•    Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić? Jak rozpoznawać sygnały noworodka i niemowlęcia?

•    Jak wspierać rozwój zdolności regulacyjnych u niemowlęcia?

•    Jak budować dobrą relację z dzieckiem?

•    Z jakimi zmianami wiąże się wejście w rodzicielstwo? Jak kształtuje się kondycja emocjonalna rodziców po narodzinach dziecka?

•    Jak przygotować się na ewentualne trudności?

•  Jak radzić sobie z podstawowymi problemami wczesnego okresu rodzicielstwa (np. z nadmiernym płaczem dziecka, trudnościami związanymi z jedzeniem, spaniem itp.)?

•    Jak poruszać się w gąszczu informacji, „dobrych rad” i ofert skierowanych do młodych rodziców?

W ramach warsztatów proponujemy:

•    elementy wykładu

•    ćwiczenia indywidualne, w parach, mniejszych grupach

•    analizy przykładów filmowych

Miejsce spotkań: CENTRUM ZERO-PIĘĆ,  ul. Prusa 14/7, Poznań
Kontakt: tel. 606 803 415 (pon., wt., czw. w godz. 10-14, pt. po godz. 13)
Koszt: udział w warsztatach jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

II.    Bezpłatne Psychologiczne konsultacje indywidualne dla rodziców noworodków i niemowląt oraz rodziców małych dzieci w wieku od 0 do 5 lat

Konsultacje przeznaczone są dla dwóch grup rodzin:

•    Rodziców noworodków i niemowląt w pierwszym roku życia, odczuwających potrzebę uzyskania indywidualnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wczesnego okresu rodzicielstwa, takich jak: trudności z jedzeniem, spaniem, nadmiernym płaczem, niepokojem dziecka, czy też nieprawidłowości w jego rozwoju ruchowym.

•    Rodziców małych dzieci w wieku od 1 do 5 lat, zmagających się z problemami wychowaczymi i emocjonalnymi swoich pociech.

Szczególnie rodzicom noworodków i niemowląt oferujemy wizyty domowe.

Miejsca spotkań: Poznań: CENTRUM ZERO-PIĘĆ przy ul. Prusa 14/7, Warszawa i okolice (powiat Mińsk Mazowiecki): wizyty domowe (informacja o adresie gabinetu wkrótce)
Kontakt: Poznań:  tel. 794 035 621, 664 497 582 (od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 – 15.00)
Warszawa i okolice (powiat Mińsk Mazowiecki): tel. 696 026 046 (od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 – 15.00)

Warsztaty I konsultacje realizowane są w ramach dwóch programów:
•    Strefa RODZIC-DZIECKO finansowanego przez World Childhood Foundation
•    UWAGA NA DZIECKO!, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Więcej na stronie: www.fundacja05.pl