POZNAŃ – Relacja nauczyciela z uczniem – spotkanie

Nauczyciel to osoba znacząca w życiu dziecka. Może być przewodnikiem nie tylko na ścieżce zdobywania wiedzy, ale także pedagogiem pomocnym w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i rozwoju tożsamości ucznia. To zapewni owocną współpracę oraz korzyści i satysfakcję po obu stronach. Aby jednak pełnić taką rolę, potrzebne są wysokie umiejętności komunikacyjne nauczyciela i chęć budowania relacji.

Warsztat służy poznaniu mechanizmów komunikacji i znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z uczniami i co powoduje, że dystans pomiędzy pedagogiem a uczniami jest zbyt duży. Trening komunikacji polegać będzie na zdefiniowaniu barier komunikacyjnych oraz dostarczeniu narzędzi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami uczniów: czyli co zrobić, gdy w relacji z uczniem pojawia się opór, złość i agresja?

Forma zajęć: Podczas spotkania wykorzystane zostaną krótkie prezentacje teoretyczne oraz przede wszystkim aktywne metody pracy: ćwiczenia praktyczne w grupie, dyskusje, burza mózgów, przygotowywanie krótkich scenek, metody zabawowe i interakcyjne oraz próby rozwiązywania rzeczywistych problemów na podstawie analizy przypadków.

Prowadząca: Agnieszka Szczepanik, trenerka rozwoju osobistego, coach.


Termin:
12.01
Godz. 10.00-13.30
Miejsce: Pracownia SztukaPuka, ul. Matejki 44/2, Poznań
Kontakt: 660 457 110
Koszt: 150 zł
Maksymalna liczba uczestników: 6 osób.