POZNAŃ – warsztat Seksualność dziecka cz.1 – jak wspierać rozwój psychoseksualny małego dziecka (0-12 lat)“

 
Dla każdego rodzica harmonijny rozwój swojego dziecka stanowi wartość samą w sobie. Rodzice podejmują szereg działań, angażując różne środki, by wspomagać rozwój dziecka i chronić je przed niebezpieczeństwami. Jednakże, większość z nas nadal uważa, że seksualność jest właściwa jedynie dorosłym, i dlatego nie ma potrzeby by rozmawiać z dzieckiem na ten temat. Często zakładamy, że dziecko samo „jakoś” się tego dowie – gdy przyjdzie odpowiedni czas. Jednak dziecko rozwija się seksualnie już od momentu poczęcia, a proces ten postępuje przez całe jego życie. Odpowiednio wspierane przez rodzica może na tym bardzo skorzystać, zarówno wykształcając zdrową seksualność, jak i budując satysfakcjonujące relacje z innymi.
 
Zapraszamy Was na warsztat „Seksualność dziecka cz.1 – jak wspierać rozwój psychoseksualny małego dziecka (0-12 lat)“.
 
Data warsztatu: 25 stycznia 2014 (sobota), godz. 9:00-13:00.
Cena warsztatu: 90 zł/osoba, pary – 20% zniżki
Zapisy na warsztat: , pod numerem telefonu: +48 661 01 41 51 lub bezpośrednio tutaj: http://www.inspeerio.pl/category/kalendarz/
 
Celem warsztatu jest:
 
  • pomoc rodzicom w zrozumieniu przebiegu skomplikowanego procesu rozwoju psychoseksualnego dziecka i znaczenia poszczególnych jego etapów dla przyszłego życia dziecka;
  • przekazanie wiedzy dotyczącej etapów rozwoju psychoseksualnego, właściwej rozwojowo ekspresji seksualnej dziecka;
  • omówienie problemów, które mogą się pojawić w procesie rozwoju psychoseksualnego dziecka i sposobów zapobiegania im;
  • przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w kształtowaniu zdrowej seksualności w relacji z sobą i innymi.
 
Program warsztatu:
 
1. Słów kilka o sposobie oceny zachowań seksualnych dzieci i normie seksuologicznej.
 
2. Charakterystyka faz rozwoju psychoseksualnego dziecka.
 
3. Rola rodzica na poszczególnych etapach rozwoju psychoseksualnego dziecka.
 
4. Rozwojowa ekspresja seksualna Twojego dziecka – sposoby reagowania i wspierania.
 
Warsztat poprowadzi Krzysztof Tryksza- certyfikowany seksuolog kliniczny, dyplomowany psychoterapeuta i psycholog. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członkiem zarządu Fundacji Na Rzecz Promocji Zdrowia Seksualnego i Zapobiegania Patologiom Seksualnym „Rozmawiajmy o Seksie”. Doświadczenie zawodowe poszerzał pracując z kobietami doświadczającymi przemocy domowej, nieletnimi sprawcami przemocy seksualnej w ramach współpracy z Poznańskim TKOPD, czy osobami osadzonymi. Swoją wiedzę i doświadczenie nieustannie weryfikuje i pogłębia biorąc udział w szkoleniach, treningach, konferencjach i poddając swoją pracę regularnej  superwizji.
 
Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi:
 
  • Wykład aktywizujący uczestników
  • Analiza stadium przypadku
  • Ćwiczenia w parach i w małych podgrupach
  • Sesje udzielania sobie informacji zwrotnych
Więcej informacji: www.inspeerio.pl