POZNAŃ – wykład dla Rodziców pt. „Program szkoły waldorfskiej w odniesieniu do faz rozwoju dziecka


Prowadzący wykład, Pan Christoph Johannsen był przez wiele lat nauczycielem klasowym w szkole waldorskiej, obecnie jest wykładowcą na Studium Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim, z ramienia IAO (Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską w Europie Środkowej, Wschodniej i w krajach leżących dalej na Wschodzie) opiekuje się merytorycznie szkołami waldorfskimi w Polsce i Europie Środkowej. Więcej na temat tej organizacji możecie przeczytać tutaj: http://waldorfska.org/pedagogika-waldorfska/organizacje-wspierajace.

20 marca w godzinach 18-20 w społecznej szkole waldorfskiej w Poznaniu przy ulicy Łozowej 77.

Zapraszamy!