POZNAŃ – Zamiast Nagród i Kar – warsztaty dla rodziców – Fundacja ZERO-PIĘĆ


Zamiast Nagród i Kar – dla rodziców dzieci  w wieku

Jest to cykl 5 spotkań warsztatowych, które będą odbywały się w listopadzie, w następujących terminach:

22-23 października (godz 9.00 -13.00)
5-6 października (godz 9.00 – 13.00)
18 października (godz 17.00 – 21.00)

Podczas warsztatów uczestnicy będą wspólnie zastanawiać się nad kilkoma ważnymi tematami:
– Jak wspierać rozwój regulacji emocjonalnej u dzieci?
– Jak stawiać granice niepożądanym zachowaniom?
– W jaki sposób rozwiązywać konflikty?
– W jaki sposób chwalić i nagradzać dzieci?

Program warsztatów

Zgłoszenia
Kontakt:
pod numerem telefonu: 794 035 621 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15)
pod adresem mailowym: n.dorna@fundacja05.pl

Ze względu na źródło finansowania warsztaty ZAMIAST NAGRÓD I KAR kierowane są do osób zameldowanych w Poznaniu.