Projekt „Pomysł dla mamy – innowacyjny projekt współpracy PSZ

 


Pomysł dla mamy – innowacyjny projekt współpracy PSZ z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakłada kompleksowe wsparcie Młodych Matek. W przypadku tej grupy odbiorców bardzo ważny jest dialog między organami, które mają rzeczywisty wpływ na sytuację ekonomiczną Młodych Matek. Dlatego też, w ramach projektu zainicjowana zostanie współpraca w zakresie ułatwiania we wchodzeniu na rynek pracy Młodym Matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym, między podmiotami działającymi w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami. W wyniku realizacji projektu zaprojektowanego przez ECORYS Polska wraz z Polską Fundacją Komunikacji, Business Ispirations i Solutions Sp. z o.o. zostaną przetestowane 3 innowacyjne produkty: Centrum Aktywnej Mamy, Testy talentów oraz Platforma współpracy PSZ z przedsiębiorcami. 
 
Testy talentów to wysoce innowacyjne narzędzie dla doradców zawodowych i doradców kariery, które ma usprawnić pracę z Młodymi Matkami. Platformy ma natomiast stać się wirtualnym miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy pracownikami Publicznych Służb Zatrudnienia, przedsiębiorcami oraz Młodymi Matkami. W ramach projektu zostanie przetestowane także Centrum Aktywnej Mamy, które w początkowej fazie powstanie tylko na Mazowszu. Centrum będzie oferować Młodym Matkom warsztaty rozwoju osobistego oraz zajęcia aktywizacyjne. Będzie to miejsce, w którym kobiety będą korzystać z doradztwa zawodowego, otrzymają propozycje ofert pracy / zleceń, będą mogły skorzystać z banku czasu przy opiece nad dzieckiem, a także będą mogły pracować przy ogólnodostępnym komputerze. Więcej informacji www.pomysldlamamy.pl