PRUSZKÓW – Wykład – Archeologia dzieciństwa

Wykłady są częścią projektu Spotkaj (w) Muzeum.

7 marca 2013 roku, godz. 18.00

Prof. Adam Ziółkowski
NAUCZANIE W IMPERIUM RZYMSKIM CZYLI DYLEMATY DWUJĘZYCZNOŚCI

Prof. Adam Ziółkowski jest historykiem starożytności oraz kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz, autor podręczników szkolnych i akademickich. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy pt. The Temples of Mid-Republican Rome and Their Historical and Topographical Context (książka została opublikowana w Rzymie rok wcześniej). Zainteresowania badawcze profesora Ziółkowskiego skupiają się m.in. na zagadnieniach początków miasta Rzym, wczesnej historii państwa rzymskiego (królestwo i wczesna republika), dziejach chrześcijaństwa w starożytności. Członek Collegium Invisibile.

Termin: 7.03.2013
Godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, pl. Jana Pawła II 2
Kontakt: 22 758 72 66 www.mshm.pl
Koszt: wstęp bezpłatny