Reaguj. Masz prawo – ruszyła kampania – relacja z konferencji


W konferencji wzięli udział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, którzy wspólnie z wszystkimi uczestnikami konferencji podpisali deklarację reagowania na przemoc wobec dzieci. Gośćmi konferencji byli też Ambasadorowe i gwiazdy wspierające kampanię REAGUJ.MASZ PRAWO: prof. Barbara Smolińska-Theiss, Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Jurksztowicz, Alicja Węgorzewska, Agnieszka Więdłocha, Dominika Łakomska i Małgorzata Ohme.

Konferencję prowadziła Ambasadorka Kampanii i dziennikarka radiowej Trójki – Katarzyna Stoparczyk. Pierwszy głos zabrał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który mówił o problematyce przemocy wobec dzieci i statystykach jej dotyczących. Przypomniał też, że w 2010 roku został wprowadzony całkowity zakaz bicia dzieci, ale podkreślił, że należy dalej uczulać i edukować społeczeństwo, by dostrzegali przypadki przemocy i reagowali na nie niosąc pomoc dzieciom.  

O potrzebie reagowania na przemoc oraz konsekwencjach jego zaniechania opowiadały ekspertki: dr Aleksandra Piotrowska – psycholog rozwojowy, Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy i Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Anna Maria Wesołowska – sędzia i Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Renata Durda – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

Dr Aleksandra Piotrowska w swoim wystąpieniu mówiła o konsekwencjach psychologicznych przemocy i krzywdzenia dzieci, o wielkiej traumie, jaką stosowanie przemocy pozostawia w umyśle małego dziecka. Wspomniała również o tym, że należy zmienić tradycję przyzwolenia na bicie dzieci.

Dorota Zawadzka podkreśliła, że problem przemocy wobec dzieci jest ciągle aktualny i bardzo powszechny. Wskazała, że w przypadku, gdy widzimy przemoc względem osób dorosłych, reagujemy dzwoniąc na policje, ale że ten schemat nie działa już w przypadku dzieci i, że to trzeba zmienić. Podkreśliła też, że nie jest to wtrącanie się w  sprawy rodziny i naruszanie jej prywatności, oraz że dziecko to taki sam człowiek jak dorosły, tyle że mały.

Sędzia Anna Maria Wesołowska przybliżyła prawne aspekty reagowania na przemoc, w tym również procedurę Niebieskich Kart. Przedstawiła historie, w których takiej reakcji zabrakło oraz ich konsekwencje, mówiła że brak reakcji na przemoc jest równoznaczny z daniem na nią przyzwolenia.

Renata Durda z Pogotowia Niebieska Linia zaprezentowała wypracowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka skrypty reakcji opisujące jak zachować się w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Skrypty te powstały we współpracy ze specjalistami – psychologami, prawnikami i praktykami pracy z dziećmi. Będą one rozwijane i uzupełniane o nowe schematy reagowania i znajdą się na stronie www.jakreagowac.pl i na stronie kampanii na FB/Reaguj.Masz prawo.