Rekrutacja utalentowanej młodzieży


Tej wiosny minęła 30. rocznica uruchomienia programu. Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz organizuje kompletny cykl zajęć sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania służące rozwojowi ogólnemu.

Program nie ma charakteru socjalnego – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich oraz naukowych i artystycznych konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Zgłoszenia do udziału w programu pomocy wybitnie zdolnym w roku szkolnym 2013/2014 przyjmowane są do 15 czerwca 2013. Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może każdy, również sam uczeń. Najczęściej czynią to szkoły. Wszyscy zgłoszeni uczniowie otrzymują list z prośbą o wypowiedź na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest na początku października 2013 roku.

Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura KFnrD. – Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania. To, co kandydaci piszą sami o sobie ma dla nas największe znaczenie.

Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań młodych badaczy. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd. Jesienią nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku Królewskim w Warszawie.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, lekarzy, twórców i studentów działające od 1981 roku. Zarząd organizacji zadecydował o wspieraniu wybitnie zdolnych 30 marca 1983 roku. W roku szkolnym 1983/1984 nominacje na stypendystów wręczono 56 uczniom szkół podstawowych i średnich z 22 województw. W latach 1983-2012 przyznano 12124 rocznych nominacji do udziału w programie Funduszu uczniom z całego kraju, w tym – bardzo wielu pochodzącym ze wsi i małych miejscowości.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000044710). Przekazując nam 1% podatku dochodowego masz udział w kształtowaniu przyszłości polskiej nauki, życia artystycznego i kulturalnego.  Naszą działalność docenił tygodnik „POLITYKA”, publikując niedawno „subiektywną dziesiątkę” organizacji pożytku publicznego godnych zaufania (http://fundusz.org/aktualnosci/258-fundusz-w-subiektywnej-dziesiatce-polityki).

Więcej informacji: http://www.fundusz.org/