SZCZECIN – zajęcia warsztatowe – Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces”

Podczas zajęć rodzice uzyskają odpowiedź na pytania:
– Jak prawidłowo wychowywać własne dzieci?
– Jak dyscyplinować własne dzieci?
– Jak radzić sobie z emocjami dziecka?
– Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
– Jak być konsekwentnym rodzicem?
– Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?
– Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?
– Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie?
– Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym własnych dzieci?
– Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?

Program zajęć jest zbieżny z programem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,

opracowanym na podstawie książek:
A. Faber, E. Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Czas zajęć: 56 godzin.
Zajęcia będą odbywały się w środy w godz. 16.30-19.30.
Miejsce zajęć: Centrum Kultury Manuartefaktura, ul. Witkiewicza 64, Szczecin.
Pierwsze zajęcia: 14 września 2011 r.

Osoby prowadzące zajęcia: pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego, specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny oraz socjoterapii i mediacji.

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 90,- zł (w tym materiały szkoleniowe)

Zgłoszenia przyjmowane są

– (termin zajęć: 12.09-16.12.2011 r. – jeden raz w tygodniu)

Formularz zgłoszeń można pobrać klikając na ten odnośnik: http://rrs.szczecin.pl/download/zgloszenie.doc

Kontakt: tel. 791-152-102, www.rrs.szczecin.pl, e-mail:

Projekt jest współfinansowany z funduszy Urzędu Miasta Szczecin