TORUŃ – Socjoterapia dla dzieci

Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są dla uczniów:
mających problemy z nauką
brak motywacji do nauki
z deficytem koncentracji uwagi
z nadpobudliwością psychoruchową
z brakiem sukcesów, mimo znacznych nakładów pracy i energii
z poczuciem bycia niezrozumianym
z poczuciem mniejszej wartości
tzw. „wędrujących” po klasie
nie wykonujących poleceń nauczycieli (zajęte czymś innym)
robiących zadania byle jak, byle szybko
 
Zapisy, płatności i szczegóły: 506 696 733,  693 436 562
 
Trwają zapisy, grupa rozpocznie pracę po zebraniu min 5 dzieci chętnych (z dokonanymi opłatami całego kursu) 

Socjoterapia dla dzieci
Środa 8 kwietnia , godz.16:00
Wstęp dzieci: 399 zł (cykl 10 spotkań)
Miejsce: Cafe Bajarka w Toruniu
Typ: zapisy do grupy