WARSZAWA – Będę przedszkolakiem – zajęcia adaptacyjne


Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2-3 letnich z elementami metody E.E. Gordona będą odbywały się we wtorki w Nutka Café.  
 
Proponujemy wszystko to, co budzi najlepsze skojarzenia z przedszkolem: zabawy muzyczno-ruchowe w grupie, granie na małych instrumentach, naukę prostych piosenek, wykonywanie łatwych prac plastycznych z wykorzystaniem ciekawych materiałów. Pragniemy zaszczepić w dzieciach wrażliwość na muzykę, pokazać, że można ją odbierać, ale i samodzielnie tworzyć. Chcemy też nauczyć maluchy współistnienia w grupie, reagowania na propozycje i polecenia osoby prowadzącej, dzielenia się zabawkami, stopniowego usamodzielniania się.
 
Zajęcia poprowadzi pani Ania Szkudlarek specjalistka od zajęć gordonowskich, opiekująca się również w naszej placówce dziećmi z Przedszkola Muzycznego.
 
Obecnie mamy komplet na grupie o godz. 10.30 i kilka zainteresowanych osób grupą drugą na godz. 9.30.
Chcecie do nas dołączyć? Zapraszamy dzieci 2-3-letnie z opiekunami.
 
Zapisy pod nr tel. 692 925 550 lub e-mailem [email protected]
 
Szczegółowe informacje na stronie Klubu Edukacji Muzycznej www.doremifa.eu
 
miejsce zajęć: 
 
Kawiarnia Nutka Café oraz Klub Edukacji Muzycznej DO-RE-MI-FA
Warszawa Wola, ul. Obozowa 82A,
tel. 692 925 550
 
www.doremifa.eu