WARSZAWA – Bezpłatne konsultacje z psychologiem

Rola Rodzica to oprócz wielu radości także stres, zmaganie się z wieloma problemami, zmęczenie, niepewność.

Rodzice często zostają sami z wieloma trudnościami. Nie zawsze mają oparcie.

W czasie spotkania Rodzice mają możliwość opowiedzenia o trudnościach, podzielenia się wątpliwościami, przyjrzenia się problemom, uzyskania informacji o sposobach poradzenia sobie.

Konsultacje odbywają się w terminie uprzednio uzgodnionym.

Dla rodziców niemowląt do 8 tygodnia życia możliwa jest konsultacja w domu.

Adres: ul.Cieszkowskiego 1/3lok.119 (blisko Pl.Wilsona)
Kontakt: www.pomocrodzicom.pl 0 609 858 868 – Monika Ciechomska

Konsultacje są bezpłatne. Rodzice z Dzielnicy Żoliborz mają pierwszeństwo.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje
realizowany przez Pomoc Rodzicom.