WARSZAWA – bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

 
Zajęcia dla rodziców wraz z dziećmi, na których poprzez wspólną zabawę i w bezpiecznej atmosferze dzieci będą miały możliwość uczenia się nowych umiejętności, samodzielności, nawiązywania kontaktu z innymi dziećmi. Rodzicom spotkania dostarczą pomysłów na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem, a także możliwość lepszego poznania swojego dziecka.
 
Zajęcia odbywają się w Klubie Przy Lasku, ul. Lasek Brzozowy 2.
w piątki od 28 marca w dwóch grupach. Grupa I: godzina 10.00, grupa II: godzina 11.30.
Zapisy i informacje: 665 271 863,
           

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
Realizatorzy: Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, Fundacja Razem Przez Macierzyństwo