WARSZAWA – Bezpłatny wykład dotyczący metody prof. Alfreda Tomatisa

Z informacji organizatora:

Centrum Terapii PROMITIS oraz Centrum Audio-Psycho-Fonologii ESPACE, zapraszają wszystkich Rodziców na bezpłatny wykład dotyczący metody  prof. Alfreda Tomatisa oraz na bezpłatne badanie uwagi i lateralizacji słuchowej dziecka.

Jeśli Wasze dziecko:

* ma zdiagnozowany autyzm, zespół Aspergera, ADHD lub dysleksję

* ma trudności z czytaniem lub pisaniem, koncentracją uwagi, dostosowaniem społecznym, mówieniem, koordynacją ciała

* jest wrażliwe na dźwięki

* zdarzają mu się częste infekcje górnych dróg oddechowych i zapalenie ucha

Prawdopodobnie jego uwaga słuchowa (umiejętność odbioru i analizy informacji słuchowej) jest niepoprawnie wykształcona.

Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez A. Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym, wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra- prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Termin: 18 luty 2012
Godz.: 11:00
Miejsce: Przedszkole PROMITIS przy ul. Cmentarnej 17 (okolice Ronda Żaba)
Kontakt:   tel. 796 090 762 – Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności.
Koszt: bezpłatne – liczba miejsc ograniczona! Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności.